headline
เทศกาลและประเพณี
พิธีเปิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” “Amazing Thailand Tourism Year 2018”

    1 of 2

  • ก่อนหน้า
  • ถัดไป

งานแฟร์ และเทศกาล

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

TAT Contact Center 1672

เบอร์โทร

02 250 5500

เว็บไซต์

http://www.tourismthailand.org / http://th

รายละเอียด

วันที่ 15 - 15 พ.ย. 2560


สถานที่จัดงาน : เส้นทางขบวนแห่ จากบริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ ถึงสวนลุมพินี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทั้งประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมชมขบวนเปิดปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 พ.ย. 2560 ณ บริเวณด้านหน้าห้างสยามดิสคัฟเวอรี่ ในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยในส่วนของขบวนรถจะใช้เส้นทางจาก สนามกีฬาแห่งชาติ-ถ.พระราม 1-แยกราชประสงค์-สวนลุมพินี โดยมีขบวนรถ 6 ขบวน ประกอบด้วย
- ขบวนที่ 1  ขบวนตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทยฯ

 

การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน พระอินทร์ชมเมือง

 

- ขบวนที่ 2  ขบวนประเพณีไทย 5 ภาค


ภาคเหนือ แห่พระธาตุเข้าเวียง

ภาคใต้ แห่ผ้าขึ้นธาตุ

ภาคตะวันออก ปราสาทกองข้าว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระธาตุพนม

ภาคกลาง สงกรานต์มอญ สังขละบุรี


- ขบวนที่ 3  ขบวนอรรถรสไทย

- ขบวนที่ 4  ขบวนสีสันเทศกาล

- ขบวนที่ 5  ขบวนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

- ขบวนที่ 6  ขบวนเจ้าบ้านที่ดี

 


 


สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: