abt HeroBanner
เทศกาลและประเพณี
มหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร
slick image
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ : เทศบาลนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515-6

เบอร์โทร : 0 7534 6515-6

Share to :
รายละเอียด
นครศรีธรรมราช

วันที่ 11 - 15 เม.ย. 2561


กำหนดการ

เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2560

ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2560

ณ สวนศรีธรรมาโศกราชและสนามหน้าเมืองมหามงคลแห่งชีวิต เทวาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์

ชมพิธีอลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ หนึ่งเดียวในเมืองไทย วันที่ 11 เมษายน 2560

เวลา 08.30 น.                - พิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช

เวลา 16.00 - 21.00 น.   - การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

                                     - มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช

เวลา 14.00 - 17.00 น.   - พิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง

เวลา 17.00 น.               - พร้อมกันบริเวณมณฑลพิธี

เวลา 18.00 น.               - พิธีบวงสรวงเทวาภิเษก

เวลา 16.00 - 21.00 น.   - การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

                                 - มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์วันที่ 13 เมษายน 2560

เวลา 06.30 น.               - ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ไทย (พระสงฆ์จำนวน 49 รูป) ณ สนามหน้าเมือง

เวลา 10.30 น.               - อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐาน ณ สนามหน้าเมือง

เวลา 16.00 - 21.00 น.   - การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

                                 - มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

                                    - ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์, การละเล่นต่างๆ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์วันที่ 14 เมษายน 2560

เวลา 17.00 น.               - พิธีบวงสรวงพระอิศวร ณ ฐานพระสยม บริเวณตลาดท่าชี

เวลา 18.30 น.               - ตั้งขบวนพิธีแห่นางดาน ณ ฐานพระสยม เคลื่อนไปที่สวนศรีธรรมาโศกราช

เวลา 19.00 น.               - การแสดง แสง เสียง สื่อผสม อลังการนางดานตำนานเมืองนครฯ

เวลา 16.00 - 21.00 น.    - มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์วันที่ 15 เมษายน 2560

เวลา 16.00 - 21.00 น.    - การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

                                  - มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

พิธีแห่นางดาน

ชม แสง เสียง สื่อผสม ณ สวนศรีธรรมาโศกราชชาวนครศรีธรรมาโศกราช เรียกว่า "วันว่าง" เชื่อกันว่าเจ้าเมืองยังสถิตอยู่บนสวรรค์ ในวันนี้ไม่มีเจ้าเมืองประจำเมืองคุ้มครองรักษา ประชาชนร่วมกันทำบุญ แล้วนำอาหารและเครื่องบูชาไปเตารพผู้สูงอาวุโสและพระสงฆ์ โดยถือโอกาสนี้ขอพรรดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้จะมีการละเล่นพื้นบ้านเพื่อความรื่นเริง และสนุกสนานเทศบาลนครนครศรีธรรมาโศกราชร่วมกับ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราชฟื้นฟูประเพณีแห่นางดาน ซึ่งเป็นประเพณีทางศาสนาพราหมณ์เป็นส่วนหนึ่งของประเพณียัมปวายหรือประเพณีโล้ชิงช้า ถือเป็นการอัญเชิญเทพชั้นรอง 3 องค์ มารอรับเสด็จพระอิศวรที่จะเสด็จมายังโลกมนุษย์ในช่วงเดือนยี่ของทุกปี เชื่อกันว่า เป็นการประสาทพรให้มีความสุขสบาย คุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัย บันดาลความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร เทพที่อัญเชิญรับเสด็จประกอบด้วย พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี เทพดังกล่าวนี้ จารึกหรือแกะสลักลงบนแผ่นไม้ ชาวนครศรีธรรมราชเรียกไม้แกะสลักดังกล่าวนี้ว่า "นางกระดาน" หรือนางดาน เมื่อถึงวันพิธีอัญเชิญก็เชิญนางการะดานทั้ง 3 นี้ มายังเสาชิงช้าในหอพระอิศวร เพื่อรอรับพระอิศวร ที่จะเสด็จเยี่ยมโลกมายังเสาชิงช้าดังกล่าว


READ MORE
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :