เทศกาลและประเพณี
วังขนายมาราธอน 2018
slick image
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : ททท. สำนักงานกาญจนบุรี พื้นที่รับผิดชอบ : กาญจนบุรี, ราชบุรี

ที่อยู่ : ที่อยู่ : 14 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

เบอร์โทร : 0 3451 1200

Share to :
รายละเอียด
กาญจนบุรี

วันที่ 19 - 19 ส.ค. 2561


สถานที่จัดงาน

 


วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีรายละเอียด

 


ที่สุดของงานวิ่งการกุศล ในบรรยากาศที่สวยงาม นอกจากจะได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังได้ร่วมบุญกุศล ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานมอบให้วัดวังขนายทายิการามเพื่อเป็นทุนค่าอาหารและค่ายารักษาโรค สำหรับผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณวัดวังขนายทายิการามจำนวนมาก เปิดรับสมัครแล้วทางwww.FanaticRun.com

กรมอู่ทหารเรือ และชมรมฟอร์รันเนอร์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เทศบาลตำบลวังขนาย โรงเรียนท่าม่วงวัดราฎร์บำรุง และชมรมวิ่งรักษ์สุขภาพท่าม่วง ได้จัดกิจกรรม วังขนายมาราธอน ครั้งที่ 8  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังของประชาชนในพื่นที่และชมรมวิ่งต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันออกกำลังกาย โดยพร้อมเพียงกัน วึ่งได้รับการสนุบสนุนจากเจ้าอาวาสวัด วังขนายทายิการาม รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1.เพื่อหารายได้ เป็นทุนอาหาร ยารักษาโรค สำหรับผู้ป่วย คนชรา คนยากไร้ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดเป็นจำนวนมาก

2.เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

3.เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขห่างไกลยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 


www.FanaticRun.com


อ่านต่อ
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :