headline
เทศกาลและประเพณี
เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

ททท. สำนักงานขอนแก่น

ที่อยู่

หน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4323 6882

เบอร์โทร

0 4322 7714-5

เว็บไซต์

http://www.tourismthailand.org

รายละเอียด

วันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2561


ณ หน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง พิธีผูกเสี่ยว การประกวดพานบายศรี การจัดแสดงและประกวดผ้าไหม การประกวดนางงามไหม การจัดคุ้มศิลปวัฒนธรรม การประกวดสรภัญญะ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP


สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: