abt HeroBanner
เทศกาลและประเพณี
Koh Samui Midnight Run 2018
slick image
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : ททท. สำนักงานเกาะสมุย

ที่อยู่ : สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกโทรศัพท์ 0 7723 1417

เบอร์โทร : 0 7742 0504

Share to :
รายละเอียด
สุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 - 31 มี.ค. 2561


ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การแข่งขันวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตรการร่วมงานปาร์ตี้หลังจบการแข่งขันวิ่ง** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 


 


READ MORE
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :