ข่าวอัพเดท
ปฏิทิน ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018
Published date : 4 ตุลาคม 2560
ปฏิทินท่องเที่ยว 2018

ปฏิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" Amazing Thailand Tourism Year 2018

รายละเอียดตารางกิจกรรม คลิก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.mots.go.th/ewt_news.php?nid=9158
ติดต่อหน่วยงาน
E-mail : tourismyear2018@gmail.com
โทร : 02-3560715 , 02-3560560
Fax 02-3560704