ข่าวอัพเดท
ททท. แจ้งสถานที่ท่องเที่ยวและงานเทศกาลประเพณีที่ปิด ยกเลิก หรือเลื่อนกำหนด
Published date : 14 ตุลาคม 2559

1. พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว
ปิดให้เข้าเยี่ยมชมระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2559
 

2. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดนครพนม 
กำหนดจัดงาน : วันที่ 9-17 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ ยกเลิกงาน


3. เทศกาลออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร 
ณ ตลาดอินโดจีน 
กำหนดจัดงาน : วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 
หมายเหตุ เลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด


4. Bangkok Street Show 2016 
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
กำหนดจัดงาน : วันที่ 10-12 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ เลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด


5. เทศกาลส้มสีทอง ของดีทุ่งช้าง แอ่วงานเกี๋ยงเป็ง
ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
กำหนดจัดงาน : วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2559 
หมายเหตุ ยกเลิกงาน


6. จันทบุรีซีนิคมาราธอน
กำหนดจัดงาน : วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ เลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด


7. งานประเพณีปอยหลินสิบเอ็ด
กำหนดจัดงาน : วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 
หมายเหตุ จัดงานตามปกติ งดการแห่จองพารา แต่จะมีการนำจองพาราที่จัดทำขึ้น
ของแต่ละชุมชน แต่ละคณะ ไปถวายวัดตามศรัทธาของชุมชน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


8. งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559
กำหนดจัดงาน : วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2559
หมายเหตุ ยกเลิกการจัดงาน 
แต่ยังคงเปิดไฟ light up หรือไฟส่องสว่างตามโบราณสถาน
พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมให้กับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 10-14 พฤศจิกายน
จนถึงเวลา 24.00 น. ของทุกวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ลอยกระทง
ตามวิถีสุโขทัย


9. งานเปิดตำนานเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
กำหนดจัดงาน : วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ งดการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด
และเปลี่ยนเป็นการพัฒนาการสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดพระแท่นศิลาอาสน์
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องด้วยตามประวัติพระแท่นศิลาอาสน์ บันทึกไว้ว่าเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2501
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จเข้าสู่ที่ประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ ทรงพระสุหร่ายสรงพระแท่นศิลาอาสน์
โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุทิศผ้าเหลืองพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ห่มพระแท่นศิลาอาสน์


10. กิจกรรมแรลลี่ หัวหินถิ่นไกลกังวล
เส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
กำหนดจัดงาน : วันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 
หมายเหตุ ยกเลิกการจัดงาน


11. งานคอนเสิร์ต POOYA MUSIC FEST 
ณ โรงแรมโรแมนติครีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดจัดงาน : วันที่ 22 ตุลาคม 2559 
หมายเหตุ ยกเลิกการจัดงาน


12. งานฮาโลวีน ณ ปาลิโอ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดจัดงาน : วันที่ 31 ตุลาคม 2559 
หมายเหตุ ยกเลิกการจัดงาน


13. งานเทศกาลไหมไทยที่โคราช ปี ๒๕๕๙ 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดจัดงาน : วันที่ 9-15 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ ยกเลิกการจัดงาน


14. การจัดการแข่งขันกอล์ฟ The Excalibur 2016 
ณ สนามกลอ์ฟแรนโชว์ชาญวีร์  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดจัดงาน : วันที่ 16 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ เลื่อนการจัดงานออกไปไม่มีกำหนด


15. การจัดงานแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนดงมะไฟ 
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดจัดงาน : วันที่ 30 ตุลาคม 2559 
หมายเหตุ เลื่อนการจัดงานออกไปไม่มีกำหนด


16. งานเทศกาลเที่ยวพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
กำหนดจัดงาน : วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2559 
หมายเหตุ เลื่อนการจัดงานออกไปไม่มีกำหนด


17. งานคอนเสิร์ต MYSTIC VALLEY 
ณ สนามกอล์ฟเมาเท่นครีก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดจัดงาน : วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559 
หมายเหตุ เลื่อนการจัดงานออกไปไม่มีกำหนด
 

 

                    

                         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                         TAT Contact Center
                         โทร. 1672
                         เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย