ข่าวอัพเดท
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Published date : 4 เมษายน 2562

 

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีที่ประกาศการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการและยังแสดงถึงความสมบูรณ์แห่งพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของพระราชพิธีดังกล่าวคือการถวายน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและการทรงรับน้ำอภิเษกจากพระราชครูพราหมณ์

โดยในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานการนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 4 แหล่งมาประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่อมาได้มีการเพิ่มเติมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีอีกหลายครั้ง และในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นี้ จะนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 117 แหล่ง ทั่วประเทศ มาประกอบพระราชพิธี  ซึ่ง “พิธีพลีกรรมตักน้ำ” ได้กำหนดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์เวลา 11.52-12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

รัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยรับรู้ถึงคุณค่าความสำคัญและความน่าสนใจในเชิงแหล่งท่องเที่ยวของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ อาทิเช่น อ่างกาหลวง จ.เชียงใหม่, น้ำตกธารมะยม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด, บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน จ.ระนอง, เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เป็นต้น

การเดินทางไปสักการะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้น นอกจากจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวอันหลากหลายไปกับสถาปัตยกรรมและทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย

 

ตัวอย่างแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

น้ำภายในพระเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

 

 

ถ้ำเขาม้าร้อง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

คลองดาวดึงษ์ หน้าวัดดาวดึงษ์ จ.สมุทรสงคราม

 

 

อ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

อ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

 

 

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา

 

 

ตระพังทอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

 

 

น้ำพุร้อนรักษะวาริน จ.ระนอง

บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน จ.ระนอง

 

 

น้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จ.กระบี่

น้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จ.กระบี่

 

 

วัดพลับ จ.จันทบุรี

วัดพลับ จ.จันทบุรี

 

 

น้ำตกธารมะยม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด

 

 

น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

 

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ : จ.พะเยา และ จ.เชียงราย

 

 

 

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ : จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี

 

 

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ : จ.บึงกาฬ และ จ.นครพนม