สถานที่ท่องเที่ยว
เกี่ยวกับประเทศไทย
สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยมีหลากหลาย ตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือน

อ่านต่อ

ค้นหา

Recommended Attractions

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

บ้านสวนเซรามิค

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

TripAdvisor Rating

144 reviews

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ (ข้อมูลและวิดีโอท่องเที่ยว)

พระที่นั่งอนันตสมาคม

วัดอรุณราชวราราม

สวนสัตว์เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี

TripAdvisor Rating

1164 reviews

ชายหาดหัวหิน

น้ำตกป่าละอู

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

หมู่เกาะห้อง

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หมู่บ้านช้างพัทยา

ปราสาทสัจธรรม

TripAdvisor Rating

5322 reviews

สวนสนุกพัทยาปาร์ค

จุดชมวิวกะตะกะรน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

พระรามราชนิเวศน์

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

บ้านอนุรักษ์ควายไทย

เสาชิงช้า

การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง

ตลาดกลางคืน เยาวราช

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

บ้านเสานัก

สะพานรัษฎาภิเศก หรือสะพานขาว

แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

หอศิลป์ริมน่าน

วัดพญาวัด (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

วัดพระธาตุเขาน้อย (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

วัดภูมินทร์

วัดมิ่งเมือง (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

วัดสวนตาล (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

วัดหนองแดง (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

วนอุทยานถ้ำผาตูบ

แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก

หมู่บ้านประมงปากนาย

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์

อนุสรณ์สถานยุทธภูมิบ้านห้วยโก๋นเก่า

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

เสาดินนาน้อย(ฮ่อมจ๊อม) และคอกเสือ (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู

ต้นดิกเดียม วัดปรางค์

วัดต้นแหลง (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

วัดพระธาตุเบ็งสกัด (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

วัดหนองบัว

หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์

วนอุทยานภูชี้ฟ้า

พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

วัดอุโปสถาราม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

พุทธมณฑล

ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ วินยาร์ด

ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส

วนอุทยานปราณบุรี

บ่อเกลือสินเธาว์

ปาย

ไร่องุ่นกรานมอนเต้

วัดกลาง

ตลาดกลางคืน ปากคลองตลาด

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

เหมืองแม่เมาะ

กาดกองต้า

ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณผาทั่ง

บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพธภัณฑ์เซรามิคธนบดี (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)