สถานที่ท่องเที่ยว
กว๊านพะเยา
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4329/after Resized.jpg
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4329/02 Phayao-00019039.jpg
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4329/03 Phayao-Kwan Phayao 5451JM[P].jpg
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4329/04 Phayao-000121.jpg
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4329/20181216_171036.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เบอร์โทร : +668 9433 7311

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 24 Hour

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

          รู้ไหมว่าหัวใจของเมืองพะเยาอยู่ที่กว๊านพะเยาแห่งนี้นี่เอง โดยที่นี่มีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลมเว้าแหว่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ คำว่า "กว๊าน" นั้น หมายถึง หนองน้ำ หรือบึงน้ำขนาดใหญ่ และคำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น กว๊านพะเยาเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ได้รวบรวมลำห้วยต่าง ๆ มากถึง 18 สายเอาไว้ จนกลายเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากว่า 50 ชนิด เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน ปลานิล ทัศนียภาพรอบกว๊านมีความร่มรื่น มองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อน เป็นทิวทัศน์ที่งดงาม บริเวณริมกว๊านยังมีร้านอาหาร สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ชาวพะเยามักออกมาเดินเล่นในยามเย็น หรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

          นอกจากนี้ไฮไลต์ของกว๊านพะเยายังอยู่ที่การเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลกในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ณ วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยาที่มีอายุกว่า 500 ปี และมีบริการนั่งเรือพายชมทัศนียภาพ

 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :