สถานที่ท่องเที่ยว
วัดจอมแจ้ง หรือวัดพระธาตุจอมแจ้ง
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/6061/วัดพระธาตุจอมแจ้ง2.JPG
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เบอร์โทร : -

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 19.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
แม่ฮ่องสอน
หมวดหมู่ : วัด

          วัดจอมแจ้ง หรือวัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรงทางเข้าเมืองอำเภอแม่สะเรียง ใกล้กับพิพิธภัณฑ์อำเภอแม่สะเรียง ซึ่งอยู่ติดริมถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน) จะมีทางแยกซ้ายเข้าอำเภอแม่สะเรียง และติดทางแยกไปวัดพระธาตุจอมทอง 
          วัดพระธาตุจอมแจ้ง เป็นศิลปะล้านนา ส่วนด้านสถาปัตยกรรมมีรูปแบบผสมผสานมีลวดลายสวยงาม เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวแม่สะเรียง จุดเด่นของวัดพระธาตุจอมแจ้งคือความสวยงามของพระธาตุจอมแจ้ง และทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียง โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น บริเวณโดยรอบของวัดมีจุดชมวิว มองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนาและบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียงที่มีบรรยากาศชีวิตแบบชนบท
          พระธาตุจอมแจ้ง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้แก่ พระเกศาธาตุ พระธาตุจอมแจ้งสร้างโดยพระฤๅษีสี่พี่น้อง ประมาณปี พ.ศ. 1000 กว่า เพื่อที่จะให้คนชาวเมืองยวมได้มากราบไหว้สักการบูชา เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองยวม คอยปกป้องชาวเมืองยวม 
          นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถนอกจากจะมีพระพุทธรูปและพระประธานประดิษฐานอยู่แล้ว ยังมีรูปจำลองของพระเจ้าสิทธัตถะตั้งอยู่บริเวณหน้าพระประธาน ทรงเครื่องกษัตริย์อย่างสวยงาม อีกทั้งภายในผนังรอบพระอุโบสถยังมีภาพพุทธชาดกเรื่องเวสสันดรชาดกและภาพพุทธประวัติเขียนประดับไว้โดยรอบ ส่วนภายนอกเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมแจ้ง บริเวณฐานด้านล่างของพระธาตุจอมแจ้งมีหลักศิลาประทับรอยมือของต๊ะ หรือครูบาเจ้าชัยวงศา ตั้งประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา
          ในความเป็นจริงแล้วพระธาตุจอมแจ้งนั้น มีอยู่หลายแห่งในประเทศไทย เช่น พระธาตุจอมแจ้งในจังหวัดแพร่ หรือแม้แต่ในต่างประเทศ เช่น ในประเทศเมียนมา มิใช่มีแค่เพียงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

ใช้เส้นทางหมายเลข 1194 ( แม่สามแลบ ) ประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบคลองชลประทาน ให้แยกขวามือก่อนข้ามคลองไปตามถนนลูกรังเลียบคลองชลประทาน ผ่านบ้านพระมอลอ สังเกตทางซ้ายมือจะเห็นองค์พระธาตุอยู่บนเขา

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :