สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานเทพสุดา
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/7340/สะพาน.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 277/20-21 ถนนกลางเมือง (ถนนรอบบึงแก่นนคร ด้านทิศตะวันตก) อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทร : +66 4322 7714 -5

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 24 Hour

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
กาฬสินธุ์

          สะพานเทพสุดา เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้สัญจรข้ามเขื่อนลำปาว เชื่อมระหว่างแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ กับตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี มี 2 ช่องจราจร ความยาว 2,040 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 ชื่อว่า “สะพานเทพสุดา” ถือเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนลำปาว โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์อัสดง
 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

จากอำเภอสหัสขันธ์ ใช้ถนนสุขาภิบาล 2 ต่อด้วยทางหลวงชนบท กส. 3056 และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท กส. 4036 ไปจนถึงสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว เลยทางเข้าสำนักงานไปประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงเชิงสะพานเทพสุดา

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :