สถานที่ท่องเที่ยว
สิมวัดสระทองบ้านบัว
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/3448/วัดสระทองบ้านบัว_1435304473.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : -

เบอร์โทร : +66 4322 7714-5

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 24 Hour

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ขอนแก่น
หมวดหมู่ : วัด

หากอยากชมสถาปัตยกรรมอีสาน ให้มาที่วัดสระทองบ้านบัว ตั้งอยู่ที่บ้านบัว ตำบลกุดเค้า จังหวัดขอนแก่นที่นี่มี “สิม” หรือ “โบสถ์” เป็นอาคารทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณะเด่นชัดของพื้นถิ่นอีสาน มีการแต้มสีภาพภายนอกอาคารประดับแว่นแก้ว ฐานชุกชี ภายในประดิษฐานพระประธานศิลาทรายรูปแบบอีสาน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าภายในสิมไม่เกินครั้งละ 5 คน เป็นสิมแห่งเดียวที่ประดับงานปูนปั้นและรักษางานดั้งเดิมได้อย่างดี ในขณะที่สิมแห่งอื่นๆ จะประดับผนังด้วยฮูบแต้ม (รูปวาด)

บ้านบัว เป็นชุมชนเก่าแก่ โดยพ่อใหญ่ขุนสีวอ, พ่อใหญ่โคตรวงศ์, พ่อใหญ่โคตะ, พ่อใหญ่แป และพ่อใหญ่กุน ได้อพยพลูกหลานจากบ้านโน้นเค้า (ปัจจุบัน คือ วัดป่ามัญจาคีรี) หนีโรคระบาดและการขาดแคลนน้ำบริโภค มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมสระบัวที่มีดอกบัวสวยงามอยู่เต็มหนอง ทำให้ตั้งชื่อว่า “บ้านบัว” และได้สร้าง “สิม” หรือ “โบสถ์” ขึ้น ถือเป็นสิมแห่งแรกของดินแดนแถบนี้ พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปหินทรายแดง มีน้ำหนักมาก และเป็นศิลปะอีสานบริสุทธิ์ที่หาดูได้ยากมาเป็นพระประธานประดิษฐานคู่กัน

“สิม” เป็นคำเรียกโบสถ์หลังเล็กๆ แบบโบราณ มีเอกลักษณ์ คือ ลวดลายที่อยู่ภายนอก มักเป็นงานนูนต่ำ ใช้สีเพียง 2 – 3 สี ในการระบาย ลักษณะงานฝีมือดูเรียบง่ายตามยุคสมัยนั้น

วัดสระทอง (บ้านบัว) มีสิม (โบสถ์) อายุ 175 ปี ฝีมือช่างพื้นบ้านเป็นสิมทึบ ก่ออิฐถือปูน มีประตูเข้าออกด้านเดียว เจาะซุ้มหน้าต่างด้านข้าง เมื่อทรุดโทรมลงชาวบ้านได้ร่วมกันซ่อมแซมด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมศิลปากร โดยรักษารูปแบบและศิลปะพื้นบ้านอีสานไว้ ส่วนที่โดดเด่นของสิมคือผนังตกแต่งด้วยงานปูนปั้นนูนต่ำ รูปคนขี่ช้าง รูปฉัตร 3 ชั้น เทวดา ดอกไม้รูปช้างมีสัปคับและคนขี่ช้าง หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมุงกระเบื้องซีเมนต์หางว่าว มีปีกนกยื่นคลุมตลอด  เชิงชายฉลุไม้เป็นลายฟันปลาโดยรอบ 

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนสิมวัดสระทอง (บ้านบัว) เป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี 2544 และเมื่อ พ.ศ. 2545 “สิม” หรือ โบสถ์” ของวัดสระทองบ้านบัว ได้รับรางวัลอาคารทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO)

Blog ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :