สถานที่ท่องเที่ยว
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4872/DSC_6479อนุเสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : สี่แยกพ่อขุนผาเมือง บ้านน้ำชุน ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์

เบอร์โทร : +66 5525 2742-3 +66 5525 9907

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 18.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
เพชรบูรณ์

          ในบรรดาชาวเพชรบูรณ์ แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักพ่อขุนผาเมือง (เจ้าเมืองราด) วีรกษัตริย์ไทยผู้ทรงต่อสู้ทำสงครามกับขอมเพื่อรักษาดินแดนสุโขทัยเอาไว้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเมื่อพุทธศักราช 1800 ในเวลาต่อมาได้ทรงสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย และถวายพระนามว่า “ศรีอินทรบดินทราทิตย์” อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติคุณความดี วีรกรรม ความกล้าหาญ ความเสียสละของวีระกษัตริย์ไทย ปัจจุบันกลายเป็นที่เคารพสักการะของชาวเพชรบูรณ์ รวมทั้งผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา โดยพระรูปของพ่อขุนผาเมืองตั้งอยู่อย่างโดดเด่นในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น พระรูปทำด้วยโลหะที่แม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไร ก็ยังคงความแข็งแกร่งและมั่นคง

ที่ตั้ง : อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง (จุดตัดของทางหลวงหมายเลข 21 กับทางหลวงหมายเลข 12) บริเวณบ้านน้ำชุน ห่างจากที่ว่าการอำเภอหล่มสักประมาณ 3 กิโลเมตร

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :