เทศกาลและประเพณี
งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
slick image
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : ททท. สำนักงานขอนแก่น

ที่อยู่ : 277/20-21 ถ.กลางเมือง (ถนนรอบบึงแก่นนคร ด้านทิศตะวันตก) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทร : 0 4322 7714-5

Share to :
รายละเอียด
กาฬสินธุ์

วันที่ 16 - 22 พ.ค. 2562


จัดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2562

ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

- กิจกรรมทะเลรง /สาธิตการทำธุง

- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

- ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

- ผู้แทนจากทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอตั้งขบวนแห่บริเวณลานจอดรถ (ขบวนธุง/เครื่องบวงสรวง)เวลา 16.00 น.

- ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางมาถึงเวลา 16.30 น.

- เคลื่อนขบวนไปยังพระธาตุยาคู

- พิธีเปิด

- นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน

- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

- พิธีทานธุง

- พิธีบวงสรวง

- การรำบูชาพระธาตุเวลา 19.00 น.

- การแสดงแสง สี เสียงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562เวลา 08.30 น. เป็นตันไป

- กิจกรรมทะเลรง /สาธิตการทำธุง

- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธง

- ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธงเพื่อสักการะพระธาตุยาคูเวลาเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

- กิจกรรมประกวดธุงเวลา 14.00 น.

- ชุมชนบ้านเสมา แห่บั้งไฟรอบหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม

 เวลา 16.00 น.

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เวทีตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด)เวลา 17.00 น.

- การรำบูชาพระธาตุเวลา 19.00 น.

- การแสดง แสง สี เสียงวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562เวลา 06.30 น.

- ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณพระธาตุยาคู

- พระสงฆ์ 65 รูป ถึงบริเวณพิธีเวลา 07.30 น.

- ประธานมาถึงบริเวณพิธี

- ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าพระธาตุยาคู (พระสงฆ์ จำนวน 65 รูป)เวลา 08.30 น.

- กิจกรรมทะเลรง / สาธิตการทำธุง

- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด / ตลาดโบราณ

- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

- ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคูเวลา 09.00 น.

- ขบวนบั้งไฟ รำกลองยาวของชาวบ้านแห่รอบพระธาตุยาคู (โดยชุมชนตำบลหนองแปน)

- จุดบั้งไฟเสี่ยงทาย (โดยชุมชนตำบลหนองแปน)เวลา 10.00 น.

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 11.00 น.

- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

- พิธีสรงน้ำพระธาตุยาคูเวลา 11.30 น.

- หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ อำเภอทุกแห่ง ภาคเอกชน

มูลนิธิ สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุยาคู

- ตั้งขบวนสักการะหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุยาคูเวลา 14.30 น.

- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงเวลา 14.39 น.

- รถอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานถึงยังบริเวณทางเข้า

- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเข้าสู่ขบวน

- เคลื่อนขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน พร้อมขบวนเครื่องสักการะตามเส้นทางที่กำหนดไปยังบริเวณลานพระธาตุยาคู

- ประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นยังบุษบกที่จัดเตรียมไว้

- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

- ประธานในพิธีกลับมายังที่นั่งรับรอง

- ขบวนเครื่องสักการะจากทุกอำเภอ และ อปท. ในเขตอำเภอกมลาไสย จำนวน 18 ขบวน เข้าประจำยังจุดที่กำหนด

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาองค์พระธาตุยาคู และถวายเครื่องสักการะบริเวณด้านหน้า

- ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ประธานประจำที่นั่ง

- ขบวนนางรำจำนวน 1,000 คน เคลื่อนเข้าสู่บริเวณลานพิธี

- การแสดงชุด "วิสาขปุณณมี ศรีนคราฟ้าแดดสงยาง"

- รำบูชาพระธาตุยาคู ชุดฟ้อนกัลยาบูชาธุง สืบสานตำนานพระธาตุยาคู จำนวน 1,000 คน

- พราหมณ์ (ดร.ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ) นำกล่าวคำบูชาและคำถวายน้ำสรงพระธาตุ

- วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านหมายรับสั่ง

- ประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานลงจากบุษบก (พระสงฆ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา)

- ประธานในพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระธาตุยาคู

- ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ นำคณะฯ แห่ผ้าห่มพระธาตุเวียนรอบองค์พระธาตุยาค 3 รอบ แล้วนำผ้าห่มองค์พระธาตุ

- พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ำพระธาตุ และเวียนเทียนรอบพระธาตุ

- ประธานในพิธี กราบสักการะพระธาตุยาคูเวลา 17.30 น.

- ประชาชนพร้อมกันเพื่อร่วมพิธีปฏิบัติธรรม ณ บริเวณพระธาตุยาคูเวลา 18.20 น.

- พระสงฆ์ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี (10 รูป)เวลา 18.30 น.

- ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีปฏิบัติธรรม และพิธีเวียนเทียนวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

- กิจกรรมทะเลธุง /สาธิตการทำธุง

- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

- ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู/เวลา 16.00 น.

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุค)เวลา 17.00 น.

- การรำบูชาพระธาตุเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

- กิจกรรมทะเลธุง / สาธิตการทำธุง

- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

- ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคูเวลา 16.00 น.

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุด)เวลา 17.00 น.

- การรำบูชาพระธาตุเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)

 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

- กิจกรรมทะเลธุง / สาธิตการทำธุง

- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

- ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคูเวลา 16.00 น.

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุค)

 เวลา 17.00 น.

- การรำบูชาพระธาตุเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

- กิจกรรมทะเลธุง /สาธิตการทำธุง

- ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

- นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

- ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

 เวลา 16.00 น.

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุด)เวลา 17.00 น.

- การรำบูชาพระธาตุเวลา 18.00 น. เป็นตั้นไป

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)หมายเหตุ1. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. การแต่งกาย

2.1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิด การแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน สุภาพบุรุษสวมโสร่ง เสื้อโทนสีเหลืองสุภาพสตรี นุ่งผ้าซิ่น ห่มสไบ เสื้อพื้นเมืองสีเหลือง หรือชุดพื้นถิ่นโทนสีเหลือง

2.2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 พิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู (ช่วงบ่าย)- ประธานในพิธีและข้าราชการที่ร่วมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานแต่งเครื่องแบนปกติขาว ประชาชน แต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน สุภาพบุรุษสวมโสร่ง เสื้อโทนสีเหลือง สุภาพสตรี นุ่งผ้าชิน ห่มสไบ เสื้อพื้นเมืองสีเหลือง หรือชุดพื้นถิ่นโทนสีเหลือง2.3 วัน / เวลา นอกจากข้างตัน แต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน ชุดพื้นถิ่นโทนสีเหลือง หรือชุดสุภาพ


อ่านต่อ
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :