กรมทางหลวงเปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง รับลมหนาวฟรี !

กรมทางหลวงเปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง รับลมหนาวฟรี !

TourismThailand, 09 ธ.ค. 2021
ถูกใจ
กรมทางหลวงเปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง รับลมหนาวฟรี !

กรมทางหลวงจัดเตรียมจุดบริการกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง และภาคกลาง 2 แห่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาว โดยเฉพาะทางภาคเหนือและจังหวัดท่องเที่ยว โดยพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง   

กรมทางหลวงยังได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าพักต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ จะต้องตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพัก และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักปลอดภัยยิ่งขึ้น    

ประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรมทางหลวงเปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง รับลมหนาวฟรี !

จุดบริการลานลานกางเต็นท์ จำนวน 38 แห่ง มีดังต่อไปนี้  
 

  <li>จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ กม.31+450   
  - หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา กม.14+584   
  - หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท กม.84+215   
   
 • จังหวัดลำปาง 2 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ - เกาะคา กม.650+917   
  - หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน กม.482+356   
   
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู กม.197+350   
  - หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง กม.240+750   
  - หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 ตอน หนองแห้ง-แม่สุริน กม.284+856   
  - หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน กม.197+907   
  - หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100   
   
 • จังหวัดเชียงราย  2 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน - บ้านร่องขุ่น กม.896+845   
  - หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า)   
   
 • จังหวัดน่าน  3 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย กม.69+485 (ขาออก)   
  - หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน - สบทุ กม.82+000(ขวาทาง)   
  - หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ กม.67+110   
   
 • จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ กม.102+526   
   
 • จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง  
  - สำนักงานแขวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง - นครชุม กม.453 + 076 (ขาออก)   
  - หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง กม.423+809 (ขาออก)                       
  - หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม - วังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า)  
  - หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก)   
   
 • จังหวัดตาก 6 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า - ตาก กม.511+826   
  - หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน กม.560+449   
  - หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา กม. 33+621  
  - หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา กม.115+550   
  - หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง กม.88+050   
  - หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง - กะแง่คี กม.165+799 
   
 • จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง) 
   
 • จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง-เข็กน้อย กม.269+100   
   
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว - ทุ่งสมอ กม.23+600   
   
 • จังหวัดเลย 2 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ กม.266+737   
  - หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม-เชียงคาน กม.148+350   
   
 • จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงกันทรลักษ์ ทล.221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.59+900  
   
 • จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน แยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ กม.116+574 (ขาออก กทม.)  
  - หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.)  
   
 • จังหวัดอุทัยธานี  2 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ กม.5+006   
  - ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ กม.24+200   
   
 • จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ - เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550   
   
 • จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง  
  - หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ กม.0+925
กรมทางหลวงเปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง รับลมหนาวฟรี !

lign:center;">จองพื้นที่กางเต็นท์
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่
สายด่วนกรมทางหลวง 1586
(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)  

กรมทางหลวงเปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง รับลมหนาวฟรี !

lign:right;">ที่มา : ข้อมูลจาก สวพ. FM91  
https://www.fm91bkk.com/fm114936

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

คุณอาจจะสนใจสิ่งนี้