ประกาศกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกาศกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

TourismThailand, 23 Mar 2022
ถูกใจ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว จึงขอประกาศช่วงเวลาในการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานและวนอุทยาน ประจำปี 2565 

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%