พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.

TourismThailand, 11 Aug 2020
ถูกใจ

เมื่อเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2563
นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นำผู้บริหารและพนักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.
separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%