การแสดงแสง-เสียง "วิเทศอโยธยา วีรกษัตรา ศาสน์ ศิลป์ วัฒนาอมร"

การแสดงแสง-เสียง "วิเทศอโยธยา วีรกษัตรา ศาสน์ ศิลป์ วัฒนาอมร"

TourismThailand, 17 ธ.ค. 2021
ถูกใจ
การแสดงแสง-เสียง "วิเทศอโยธยา วีรกษัตรา ศาสน์ ศิลป์ วัฒนาอมร"

ขอเชิญชมการแสดงแสง-เสียงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ชื่อชุด "วิเทศอโยธยา วีรกษัตรา ศาสน์ ศิลป์ วัฒนาอมร" วันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ปี 2564 

 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม หรืออัตราค่าเข้าชม (ถ้ามี) บัตรเข้าชมการแสดงแสง-เสียง  มี 4  ราคา ดังนี้  
  - บัตรราคา 500 บาท 
  - บัตรราคา 200 บาท 
  - บัตรราคา 100 บาท (สำหรับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - บัตรสำหรับนักเรียน นักศึกษา ราคา 50 บาท  
   
 • รายละเอียดการจัดกิจกรรมการแสดงแสงเสียง งาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" 2564 
  แสดงจำนวน 16 รอบ 
  - วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 รอบพิเศษ จำนวน 1 รอบ เวลา 19.30 น. 
  - วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 รอบปฐมทัศน์  จำนวน 1 รอบ เวลา  20.30 น. 
  - วันศุกร์ที่ 24 วันเสาร์ที่ 18,25 และวันอาทิตย์ที่ 19,26 ธันวาคม 2564 แสดงวันละ 2 รอบ เวลา 19.00 น. และ 20.45 น. 
  - วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี วันละ 1 รอบ เวลา 19.30 น. 

  *** รอบการแสดงที่จำหน่ายบัตร วันที่ 18-26 ธันวาคม 2564 
   
 • ติดต่อจองบัตรเข้าชมการแสดง / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
  โทรศัพท์ 0 3533 6563, 0 3533 5244, 06 3904 1631 เวลา 09.00-15.00 น. 
   
 • เฟซบุ๊ก ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Ayutthaya World Heritage โดย ประชาสัมพันธ์อยุธยา 
   
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%