สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด

สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด

TourismThailand, 07 เม.ย. 2022
ถูกใจ
สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญร่วมงานสงกรานต์วิถีไทย แต่งกายชุดไทย สรงน้ำพระขอพรเสริมสิริมงคล ในงานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2565 วันที่ 9-17 เมษายน 2565 เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันงดงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ความสุขความประทับใจ การจดจำและตอกย้ำภาพลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็น Top of Mind ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในรูปแบบ new normal  ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานของ SHA ในวัดทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 วัด ประกอบด้วย

สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด

จัดกิจกรรมหลัก 2 วัด ได้แก่ 

  <li>วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  
  (มีต้นศรีมหาโพธิ์อายุ 209 ปี) 
  คติ เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล 
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
  (พระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี ที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล พระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ และระเบียงแก้ว มีลายไทยลงรักประดับมุกที่วิจิตรสวยงาม ) 
  คติ ธุรกิจมั่นคง  
   

กิจกรรมวัดหลัก 

 • จัดกิจกรรมเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565  ได้แก่  
       - การสรงน้ำพระ (วันที่ 9-17 เมษายน 2565) 
        - การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น โขน ลำตัด หุ่นละครเล็ก ฯลฯ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) 
        - กิจกรรมสาธิต และ DIY เช่น สาธิตการทำขนมไทย การแกะสลัก (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) 
        - ออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน (วันที่ 13-15 เมษายน 2565)        
 • จุดถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ และจุดถ่ายภาพ AR (Augmented Reality)  
 • บูทประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว 
 • กิจกรรมร่วมสนุก รับของที่ระลึก
สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด

จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศ 8 วัด ได้แก่ 

  <li>วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 
  คติ ราบรื่น ร่มเย็น  
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 
  คติ ร่มเย็นเป็นสุข / สำเร็จสมหวัง 
 • วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร 
  คติ มีชื่อเสียงโด่งดัง ผู้คนนิยมชมชื่น  
 • วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร 
  คติ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป  
 • วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร 
  คติ โชคดี มีมิตรที่ดี เดินทางปลอดภัย / ค้าขาย รุ่งเรือง 
 • วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร 
  คติ เสริมสิริมงคลให้ชีวิตและครอบครัว อายุยืนยาว  
 • วัดราชนัดดาราม วรวิหาร 
  คติ พบเจอแต่ความสุข 
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร 
  คติ เสริมสร้างความคิด สติ ปัญญา 

 

กิจกรรมใน 8 วัด วันที่ 9-17 เมษายน 2565  

 • กิจกรรมเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565 ได้แก่ การสรงน้ำพระ การตกแต่งบรรยากาศ/สถานที่  
 • จุดถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ และจุดถ่ายภาพ AR (Augmented Reality)  
 • บูทประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว 
 • กิจกรรมร่วมสนุก รับของที่ระลึก  
separate line

ที่มา : ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Thailand Festival 

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%