เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย

เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย

TourismThailand, 01 ก.ค. 2022
ถูกใจ
เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่าย จัดงาน เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย เป็นการแสดงผลงานหลังการดำเนินงานโครงการ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” ส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) ตั้งแต่วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

  <li>นิทรรศการ "พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา" เรื่องราวงานครัวของสตรีชาววังสวนสุนันทา มรดกวัฒนธรรม ที่ได้รับการยกว่าเป็นสุดยอดวิชาของสตรีไทย ภูมิปัญญาอาหารไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • การเสวนาวิชาการ เรื่อง “สำรับวรรณศิลป์ การสื่อสารในความร่วมสมัย” เรื่อง “อัตลักษณ์อาหารไทยในสื่อร่วมสมัย” และเรื่อง “อาหารชาววังในสมัยรัตนโกสินทร์”
 • การฝึกอบรมเครื่องว่างชาววัง “ทับทิมลอยแก้ว เครื่องหวานสำนักพระวิมาดาเธอฯ ความแปรเปลี่ยนแห่งรสชาติ” โดย Tiktoker ด้านอาหาร และเจ้าของเพจ Facebook อินกำลังอิน
 • ชมการแสดงการบรรเลงดนตรีไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในบรรยากาศตำหนักที่ประทับ
 • การออกร้านชาววัง เลือกชมงานฝีมือและชิมอาหารไทยชาววังที่คัดสรรมาให้มากมาย ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ขนมไทยโบราณ เครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องหอม ฯลฯ
เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้ลงทะเบียน “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ตั้งแต่วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)  

link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/BjEt9tk59uJMHfbaA 

ศึกษารายละเอียดและกิจกรรมของโครงการได้จาก Link ดังกล่าว และกรุณารอการตอบกลับยืนยันในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากโครงการได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย
เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย
เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย

กิจกรรม "เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย"  
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

  <li>เวลา 10.30-12.00 น.  เสวนาวิชาการ เรื่อง “สำรับวรรณศิลป์ การสื่อสารในความร่วมสมัย” โดย วรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร (ผู้กำกับการแสดง) และคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • เวลา 15.00-18.00 น.  กิจกรรมฝึกอบรมอาหารชาววัง “ทับทิมลอยแก้ว เครื่องหวานสำนักพระวิมาดาเธอฯ ความแปรเปลี่ยนแห่งรสชาติ" โดย ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (อิน) Tiktoker ด้านอาหาร และเจ้าของเพจ Facebook อินกำลังอิน

 

กิจกรรม "เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย" 
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 10.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ โถงทางเข้าที่ ๒ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
 • เวลา 10.30-12.00 น.  ชมนิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” รอบที่ 1 เวลา 10.30 น. รอบที่ 2 เวลา 11.30 น.
 • เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหาร
 • เวลา 13.00-13.30 น.  ลงทะเบียนเสวนาวิชาการเวลา 13.30-14.30 น.  กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “อัตลักษณ์อาหารไทยในสื่อร่วมสมัย” โดย นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ (ตั๊ก) นักแสดง พิธีกร และผู้ดำเนินรายการด้านอาหาร “ถึงพริกถึงขิง”
 • เวลา 14.30-16.00 น.  ชมนิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” รอบที่ 3 เวลา 14.30 น. รอบที่ 4 เวลา 15.30 น.
 • เวลา 16.00-18.00 น.  ชมการแสดงดนตรีไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

กิจกรรม "เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย" 
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 10.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ โถงทางเข้าที่ ๒ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
 • เวลา 10.30-12.00 น.  ชมนิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” รอบที่ 1 เวลา 10.30 น. รอบที่ 2 เวลา 11.30 น.
 • เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหาร
 • เวลา 13.00-13.30 น.  ลงทะเบียนเสวนาวิชาการ
 • เวลา 13.30-14.30 น.  กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “อาหารชาววังในสมัยรัตนโกสินทร์” โดย หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ (หมึกแดง) ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ วิทยากร คอลัมนิสต์ และที่ปรึกษาทางด้านอาหาร
 • เวลา 14.30-16.00 น.  ชมนิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” รอบที่ 3 เวลา 14.30 น. รอบที่ 4 เวลา 15.30 น.
 • เวลา 16.00-18.00 น.  ชมการแสดงดนตรีไทย โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์  
separate line

ติดตามข่าวสารการลงทะเบียนร่วมงาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” และกิจกรรมได้จาก

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%