เที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย ไร้ PM 2.5

เที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย ไร้ PM 2.5

TourismThailand, 18 Sep 2023
ถูกใจ

เที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย ไร้ PM 2.5

รัฐบาลมีมาตรการดำเนินยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยใช้การท่องเที่ยวมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%