10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย

10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย

TourismThailand, 09 ม.ค. 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

1. หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัยเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ในเขตเทศบาลเมือง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวหนองคายนับถือมาก ในช่วงสงกรานต์ของทุกปี จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสแห่รอบตัวเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำ และนมัสการ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย

2. ตลาดท่าเสด็จ (ตลาดอินโดจีน) 

ตลาดท่าเสด็จตั้งอยู่ริมโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสินค้าในแถบอินโดจีนและยุโรปตะวันออก มีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง อาหารแปรรูป และข้าวของใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องครัว เปิดจำหน่ายทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น. และแวะชิมแหนมเนืองขึ้นชื่อที่ร้านแดงแหนมเนือง

10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย

3. พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหนองคาย) (พระธาตุหล้าหนอง) 

เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังธาตุ (พระพนม) องค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ ๑๗.๒ เมตร และมีความสูงประมาณ ๒๘.๕ เมตรหักออกเป็น ๓ ท่อน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๒ เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุบังพวน ช่วงแม่น้ำโขงลดจะเห็นฐานองค์พระธาตุชัดเจนอยู่กึ่งกลางลำน้ำโขง ปัจจุบันมีพระธาตุหล้าหนององค์พระธาตุจำลองของพระธาตุกลางน้ำตั้งประดิษฐานใกล้กัน

10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย

4. พระธาตุบังพวน

ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุบังพวน บ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้านาน ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ได้แก่ สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สำคัญ ๗ แห่ง นอกจากนี้ยังมีสระมุจลินทร์ สระปัพพฬนาค หรือสระพญานาค ซึ่งในสมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าเมือง ก็จะนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อเป็นสิริมงคล

10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย

5. วัดไทย (ถ้ำพญานาค) พญาพิสัยสัตตนาคราช เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค

ตั้งอยู่เลขที่ 327 บ้านจุมพล ถนนพิสัยสรเดช ซอยสุขาภิบาล16 หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ความเป็นมาในการสร้างราชาพญานาค “นาคราชัยยัญ” แรงบันดาลใจในการก่อสร้างนาคปก 9 เศียรและถ้ำบาดาลจำลองในปี 2550  เป็นปีที่ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ครบรอบการตั้งเมือง ครบ 100 ปี ภายในวัดจะมี ราชาแห่งพญานาคสีดำ ผู้เฝ้าประตูทางเข้าเมืองบาดาล 19 เมตร สร้างเป็นนาคบาท คือนาคสินนาค หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง เสาหลักเมืองบาดาล รูปสามเหลี่ยม อันศักดิ์สิทธิ์ ประตูทางเข้าเมืองบาดาล อุโมงค์เข้าถ้ำจำลอง 7 ห้อง ของเมืองบาดาล เมื่อผู้ใดได้ลอดถ้ำและประสบผลสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และทางจังหวัดได้สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใกล้ ๆ วัดไทย คือพระยาพิสัยสัตตนาคราช ให้ประชาชนได้สักการะบูขา นอกจากนี้ ทุก 15 ค่ำเดือน 11 วันออกพรรษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างเฝ้าชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ดวงไฟพุ่งขึ้นจากน้ำทุกปี

10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย

6. SKY WALK

วัดผาตากเสื้อสร้างเป็นรูปแบบเกือกม้า พื้นปูด้วยกระจกใสแทมเพอร์ลามิเนต ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ทนทาน หนา 4 เซนติเมตร ยึดเหล็กติดกับฐานชั้นหินด้านล่างหน้าผา ระยะทางเดินทั้งหมด 16 เมตร เป็นส่วนทางเดินพื้นกระจกใส  15  เมตร ทางเดินถูกสร้างให้ยื่นออกไปบริเวณหน้าผา 6 เมตร เหล็กกันสนิม สามารถรับน้ำหนักนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปยืนได้ประมาณ 20 คน หรือประมาณ 2,500 กิโลกรัม ส่วนด้านข้างใช้กระจกใสกั้นเป็นขอบเช่นเดียวกัน วัดผาตากเสื้อเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมากสูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงที่น้ำลด จะเห็นสันทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน จากจุดชมวิววัดผาตากเสื้อหากมองไปทางซ้ายมือจะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงวาดยาวโค้งเป็นคุ้งน้ำกลางแม่น้ำมีเกาะ ขนาดใหญ่ ทำให้แม่น้ำโขงช่วงนี้มีลักษณะคล้ายแยกเป็นรูป Y ที่มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน

10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย

7. ภูผาดัก

ภูผาดักตั้งอยู่ ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม ภูผาดักมีลักษณะเป็นภูเขาสูง ซึ่งมีจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามโดยเฉพาะปลายฝนจนถึงฤดูหนาว บริเวณนี้จะมีทะเลหมอกที่สวยงามมากยิ่งในช่วงเช้า เห็นแสงพระอาทิตย์ทอลงมายังทะเลหมอกสีขาวราวปุยนุ่น เป็นภาพที่สวยงามมาก นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมจุดชมวิวได้โดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปชม

 

8. หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทอง เป็นฝีมือของช่างฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก นั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3.29 เมตร สูง 4  เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเคารพนับถือมากจากหลักฐานศิลาจารึกทำให้ทราบว่า พระเจ้าองค์ตื้อสร้างเมื่อพุทธศักราช 2105 ผู้สร้างคือ พระไชยเชษฐา กษัตริย์นครเวียง หล่อโดยใช้ทองคำ ทองเหลือง และเงินผสมกัน รวมน้ำหนักได้ 1 ตื้อ (ตื้อ เป็น มาตราโบราณของอีสาน) ใช้เวลาในการสร้าง 7 ปี 7 เดือน ทางจังหวัดได้จัดงานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย

9. พันโขดแสนไคร้ Grand Canyon Mekong River (แกรนด์แคนยอนแม่น้ำโขง) 

แม่น้ำโขงที่ขนานไปกับถนนสาย 211  ตั้งแต่รอยต่อของอำเภอปากชม จังหวัดเลยลงมา คือ บ้านห้วยค้อ บ้านหนอง บ้านภูเขาทอง และบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง ตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม น้ำโขงจะลดลงและสามารถมองเห็นโขดหินในแม่น้ำโขง ซึ่งมีก้อนเล็กก้อนใหญ่เป็นพัน ๆ โขด และในแต่ละโขดจะมีต้นไคร้ขึ้นอยู่ ทั่วไปเป็นแสน ๆ ต้น สลับไปด้วยหาดทรายสีขาว ด้านฝั่ง สปป.ลาว ก็มีภูผนังเป็นฉากหลังมองไกล ๆ เหมือน กับสวยหย่อมที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา สามารถล่องเรือไปชมหรือนั่งเรือขึ้นไปชมโขดหินที่สวยงามเหล่านี้ได้โดยใช้เรือหาปลาของชาวบ้าน

 

10. ถนนคนเดินเมืองหนองคาย ( ตลาดแคมของ ) 

ตั้งอยู่บริเวณถนนริมโขงหลังตลาดท่าเสด็จ นอกจากสินค้าทั่วไป จะมีการจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชน มีการแสดงย้อนยุคที่หาชมได้ยาก ถนนคนเดินหนองคายมีเอกลัษณ์ และจุดเด่นอยู่ที่เป็นถนนริมโขงที่มีบรรยากาศที่เห็นวิวของแม่น้ำโขงตลอดระยะทางกว่า 500 เมตร เปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น.

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%