10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

TourismThailand, 09 Jan 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

 

1. สถานีรถไฟหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

         สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทย มีพลับพลาพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็น  พลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้

2. ตลาดโต้รุ่งหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

         แหล่งรวมของอาหาร สินค้าที่ระลึก/ของฝาก ฯลฯ ยามค่ำคืนของหัวหิน พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาเวะเวียนที่นี่ 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

3. อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

         อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

4. ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

         อยู่บริเวณตลาดเก่าปราณบุรีที่ชาวบ้านยังคงรักษาความเป็นตลาดเก่าแก่มากว่า 200 ปี เอาไว้ ในอดีตบริเวณที่แห่งนี้เป็นแหล่งชุมชน การค้าขายที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก

5. ถ้ำพระยานคร (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด) อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

         อุทยานแห่งชาติประเภทชายทะเลแห่งแรกของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของ “พระที่นั่งคหาคฤหาสน์” เป็นพลับพลาแบบจัตุรมุข สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

6. กิจกรรมชมสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

         กิจกรรมชมสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผจญภัยในป่ากุยบุรี ชมฝูงช้างป่า กระทิง วัวแดง และสัตว์ป่านานาชนิด

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

7. กิจกรรมพิชิตเขาล้อมหมวก ณ เขาล้อมหมวก กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

         มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 902 ฟุต ท้าให้ผู้กล้าทั้งหลายได้ปีนระดับพิชิตความสูง นอกจากนี้ สามารถมองเห็นเขาช่องกระจก และอ่าวน้อย อ่าวมะนาว และอ่าวประจวบฯ 
         *เปิดให้ร่วมกิจกรรมเฉพาะวันนักขัตฤกษ์* 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

8. วัดอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

         เป็นวัดที่มีพระอุโบสถเป็นไม้สักทองทั้งหลังมีการแกะสลักลวดลายอย่างปราณีตภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะ และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ คือการสักการะพระพุทธไสยาสน์ ในถ้ำพระนอน 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

9. เขาช่องกระจก อำเภอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 

         ภูเขาขนาดเล็ก เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ในมุมสูงของตัวเมือง ประจวบฯ และเป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และพระบรมสารีริกธาตุ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

10. ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น เกาะจาน (อุทยานแห่งชาติหาดวนกร) อำเภอทับสะแก  

         เกาะจาน เป็นเกาะพื้นที่สัมปทานรังนก อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดนวกร ลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็ก มีหุบเขาห้อมล้อม เต็มไปด้วยป่าไม้พืชพรรณอุดมสมบูรณ์ มีหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวออกไปไกลเกือบ 100 เมตร และบริเวณท้ายเกาะมีแนวปะการังกระจายอยู่ *ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%