10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

TourismThailand, 08 Jan 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

1. ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวยะลา ถนนพุทธภูมิวิถี

ภายในศาลเจ้าฯ ประดิษฐานรูปเหมือนองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอ แป๊ะกง และองค์พระองค์อื่น ๆ ที่เคารพนับถือของประชาชน ทุกปีหลังวันตรุษจีน 15 วัน มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว (ฉื่อเซียงตึ้ง) ยะลา จะจัดงานแห่พระลุยไฟซึ่งมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จังหวัดยะลาจัดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

2. วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชและพระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี ซึ่งแสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้ ตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย บันไดขึ้นไปยังปากถ้ำมีรูปปั้นยักษ์ ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าเขา” สร้างโดยช่างพื้นบ้านเมื่อ พ.ศ. 2484 ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ดัดแปลงเป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดานถ้ำยามแสงแดดส่องลงมาดูสวยงามมาก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ปี พ.ศ. 1300 เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว เชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์บรรทมสินธุ์ เพราะมีภาพนาคแผ่พังพานปกพระเศียร ต่อมาจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยาสน์แบบหินยาน

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

3. จุดชมวิวสะพานโต๊ะกูแช  ตำบลแม่หวาด

สะพานข้ามเขื่อนบางลาง เชื่อมต่อเส้นทางจากอำเภอเมืองยะลาไปยังอำเภอเบตง เป็นจุดพักรถและชมวิวที่สวยงาม ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

4. ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง

บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของเครื่องและเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทีโอที สูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต บนยอดเขามีอากาศเย็นสบาย สามารถชมทะเลหมอกได้ทั้งทิศตะวันออกและตะวันตก มีจุดให้ชมได้ 3 จุด สามารถชมได้ตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น สอบถามข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง โทร. 0 7328 5111

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

5. ชมภาพวาดสตรีทอาร์ตในเมืองเบตง

ภาพวาดเรื่องราวสะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงสถานสำคัญของเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้ชาวเบตงรวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวเบตง มีทั้งหมด 11 จุด สามารถเดินชมภาพวาดได้ตามจุดต่าง ๆ เช่น ผนัง กำแพงและตัวอาคารรอบ ๆ เมืองเบตง

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

6. อุโมงค์ปิยะมิตร บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง

เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาว 1 กิโลเมตร กว้าง 50-60 ฟุต มีทางเข้าออกหลายทาง เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง ด้านนอกอุโมงค์จัดนิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่า เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00-16.30 น. สอบถามข้อมูล โทร. 0 7337 8055

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

7. สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ สวนหมื่นบุปผา ตำบลตะเนาะแมเราะ 

บริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งเป็นศูนย์ศึกษาและทดลองปลูก เนื่องจากพื้นที่นี้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีศักยภาพในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด เช่น คาร์เนชั่น ลิลลี่ เบญจมาศ กุหลาบ เยอร์บีร่า เป็นต้น มีร้านอาหารและที่พัก
 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

8. ล่องแก่งอัยเยอร์เวง 

เป็นกิจกรรมผจญภัย มีหลายรูปแบบทั้งแบบเรือยางและแบบห่วงยาง บริเวณแม่น้ำปัตตานีตอนบน ผ่านแก่งหินคดเคี้ยวตามธรรมชาติ มีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้มีโฮมสเตย์ให้บริการ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

9. บ่อน้ำร้อนเบตง หมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ 

พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา มีบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่สำหรับแช่เท้าและห้องแช่ส่วนตัว สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคผิวหนังได้ อีกทั้งมีบ่อสำหรับต้มไข่ให้สุกได้ภายใน 7 นาที มีร้านค้าและที่พักบริการ
 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

10. ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ตู้แรกตั้งอยู่ที่บริเวณมุมถนนสุขยางค์ สี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2467 ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยคุณสงวน จิระจินดา อดีตนายไปรษณีย์โทรเลขและอดีตนายกเทศมนตรีอำเภอเบตง โดยมีวิทยุกระจายเสียงอยู่ส่วนบนของตู้ จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่รายงานข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟังและยังใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูง 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%