10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

TourismThailand, 08 ม.ค. 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

1. พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี
10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

         พระที่นั่งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ออกแบบและสร้างโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาลี ชมศิลปะโบราณวัตถุตามอาคารและพระที่นั่งต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมวันพุธ-อาทิตย์ ปิดวันจันทร์-อังคาร 
         ที่ตั้ง : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

2. ศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี
10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

         สักการะขอพรจากเจ้าพ่อพระกาฬคู่บ้านคู่เมืองลพบุรี ชมความน่ารักซุกซนของลิง  และชมพระปรางค์สามยอด ที่โดดเด่นด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมเขมรในศิลปะบายน มีลักษณะเป็นปราสาทปรางค์เรียงเชื่อมต่อกัน 3 องค์ เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี   
         ที่ตั้ง : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี

 

3. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

         นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ ปรางค์ประธาน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยองค์แรก และเป็นปรางค์แม่แบบของปรางค์อีกหลายแห่งในกรุงศรีอยุธยา พร้อมชมความโดดเด่น และหาชมได้ยากของเจดีย์ทรงกลีบมะเฟือง  
         ที่ตั้ง : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี

 

4. ศาลลูกศร

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

         สักการะรูปเคารพของชาวจีน เทพเจ้าปูนเถ่ากง ปูนเถ่าม่า เจ้าพ่อกวนอู เจ้าพ่อเขาตก พร้อมชมหินศักดิ์สิทธิ์ที่แช่น้ำไว้ ซึ่งชาวลพบุรีมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าหินนี้คือลูกศรของพระราม หากน้ำที่แช่หินแห้งลงจะทำให้ไฟไหม้ลพบุรี  
         ที่ตั้ง : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี

 

5. บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์)

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

ชมความโอ่อ่าของสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ผสมผสานกับศิลปะไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
         ที่ตั้ง : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี

 

6. สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

         น้ำตกแห่งนี้ เกิดจากตาน้ำขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน และไหลคดเคี้ยวมาตามทางลาด รวมตัวกันที่อ่างเก็บน้ำ จนไหลเอ่อจากต้นน้ำตกลงมาปะทะกับหินผาเกิดเป็นน้ำตกกว้างที่ลดหลั่นดูสวยงามเป็นทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 08 3963 0305 
         ที่ตั้ง : ตำบลท่าดินดำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

 

7. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

         ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม และพระราชทานนามเขื่อนนี้ว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อันหมายถึง “เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีจุดชมทิวทัศน์ เป็นเส้นทางที่รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือวิ่งผ่าน เมื่อรถไฟจอดจะให้ความรู้สึกเหมือนรถไฟลอยอยู่เหนือน้ำ และมีพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก หอคอยเฉลิมพระเกียรติ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึก บ้านพักรับรอง ลานกางเต็นท์ มีรถหัวลากสำหรับนั่งชมทิวทัศน์บนสันเขื่อน และสามารถข้ามฝั่งไปอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อนมัสการพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 3649 4243 
         ที่หยุดรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นที่หยุดรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่บริเวณทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี อยู่ในเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยที่หยุดรถนี้มีรถไฟสายพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว คือ สายกรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปิดให้บริการในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี 
         ที่ตั้ง : ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดพบุรี

 

8. ทุ่งทานตะวันบาน จังหวัดลพบุรี

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

         จังหวัดลพบุรีปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย คือ ประมาณ 200,000-300,000 ไร่ ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูกทดแทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีสารอาหารที่มีคุณค่า นิยมนำไปสกัดทำน้ำมันปรุงอาหาร อบแห้งเพื่อรับประทาน หรือใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และสามารถเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย จึงทำให้ได้ผลผลิตคือน้ำผึ้งจากดอกทานตะวันอีกทางหนึ่ง  
         แหล่งปลูกทานตะวันกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล พื้นที่ที่ปลูกเป็นจำนวนมากได้แก่บริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี

 

9. แหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร 

         ลพบุรีได้ชื่อว่าเป็น “เมืองทหาร” เพราะมีหน่วยงานทหารตั้งเรียงรายในพื้นที่จำนวนมาก และเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงถูกเลือกให้เป็นที่มั่นแห่งที่ 2 ของประเทศมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเขตทหารของจังหวัดลพบุรี ปรากฏเด่นชัดในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้กิจการด้านการทหารของจังหวัดลพบุรี มีความสำคัญมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร           
         กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารหน่วยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ค่ายฝึก A03) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ศูนย์การบินทหารบก และมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็นต้น 
         ที่ตั้ง : อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี

 

10. บ้านสวนขวัญ  

         จิบกาแฟริมคลอง ล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน้ำ วัฒนธรรมท้องถิ่น ชมบ้านไม้โบราณ และเรื่องเล่าจากคลองบางขาม เรียนรู้กับภูมิปัญญาไทย แต่เก๋ไก๋สุด ๆ ชมการทำผ้าบาติก น้ำเต้าหู้ ชมพิพิธภัณฑ์เกษตรวิถีถิ่น ชมงานฝีมือสานตะกร้า สู่สินค้า OTOP ห้าดาวระดับประเทศ 
         ที่ตั้ง : บางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%