10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร

10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร

TourismThailand, 09 Jan 2020
ถูกใจ

รายละเอียด

1. พระธาตุเชิงชุม

         เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดชาวเมืองหนองหารหลวง และกล่าวว่าบริเวณนี้เป็นที่บรรจุรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ภายในวัดมีองค์พระธาตุเชิงชุมตั้งหันหน้าไปทางหนองหารซึ่งอยู่ทิศตะวันออก สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ลักษณะองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูง 24 เมตร ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมไม่มีลวดลายประดับ ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู 4 ด้าน ซุ้มยอดประตูมีลักษณะเป็นยอดปราสาทข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายแดง  
         ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร ทุกวันพระในเวลาค่ำมักมีประชาชนไปกราบไหว้องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนเป็นจำนวนมาก และในวันขึ้น 9-15 ค่ำ เดือน 2 (กำหนดตามจันทรคติ) จะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน เป็นประจำทุกปี  
         พิกัด GPS : 17.164788, 104.153066

 

2. วัดป่าสุทธาวาส

         ตั้งอยู่ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม เป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ จำพรรษาและมรณภาพ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ถือกำเนิดในสกุลแก่นแก้ว บ้านคำบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ  15 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปี ณ วัดเลียบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในธุดงค์กรรมฐานเป็นวัตร ต่อมาท่านได้ย้ายจากการธุดงค์กรรมฐานเข้ามาจำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาส และมรณภาพที่วัดนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 สิริอายุได้ 80 ปี ในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑ์บริขารพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นอาคารชั้นเดียวรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายแบบบ้านทรงไทยประยุกต์ จัดแสดงประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพและตู้แสดงเครื่องบริขาร และ  ยังมีจันทสารเจติยานุสรณ์ เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หลุย จันทสาโร พระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนาและเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 
         พิกัด GPS : 17.151479, 104.138897

10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร

3. วัดถ้ำผาแด่น

         ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนคร ที่งดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ ซึ่งในอดีตได้มีพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาหลายองค์มาจำพรรษาปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เพื่อดึงประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นให้เข้าวัดมากขึ้น วัดตั้งอยู่บนภูเขาสูงท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น โดยมีการจัดพื้นที่ให้สามารถชมทิวทัศน์และถ่ายรูป บริเวณศาลาผาแดงมองเห็นตัวเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารได้แบบ 180 องศา 
         พิกัด GPS : 17.031153, 104.073181

 

4. ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส

        ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ชมขบวนรถแห่ดาวคริสต์มาสอันตระการตากว่า 200 คัน ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ บ้านท่าแร่ ขบวนซานต้า นางฟ้าเทวดา ร่วมพิธีมิสซา แห่ดาวมือถือรอบโบสถ์ ชมการแสดงละครเวทีประสูติองค์พระเยซูเจ้า การร้องเพลงประสานเสียงซุ้มสาธิตการประดิษฐ์ดาวมือถือ พร้อมนั่งรถรางเที่ยวชุมชนท่าแร่ ชมอาคารบ้านเรือนเก่าสไตล์โคโรเนียล รูปทรงสถาปัตยกรรมอิทธิพลของฝรั่งเศส 
         พิกัด GPS : 17.254291, 104.184335

10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร

5. DIY ผ้าย้อมคราม 

10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร
10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร
10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร
10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร

การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผ้าย้อมครามจากรุ่นปู่ย่าตายายสู่รุ่นลูกหลานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสู่งานสร้างสรรค์ ดีไซน์ระดับประเทศ และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และได้ทำผ้าย้อมครามด้วยมือของนักท่องเที่ยวเอง เช่น ที่บ้านถ้ำเต่า อำเภออากาศอำนวย  ร้านครามสกล อำเภอเมืองสกลนคร          
พิกัด GPS : 17.222149, 104.180334

 

6. พิพิธภัณฑ์ภูพาน

         อยู่ที่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จัดแสดงประวัติความเป็นมาของจังหวัดสกลนคร ประติมากรรม ทั้งเรื่องเล่าความเป็นมาของบรรพบุรุษ ศิลปวัฒนธรรม เชื้อชาติ ตำนานการต่อสู้ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดสกลนคร สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 4271 4853  
         พิกัด GPS : 17.173294, 104.144958

10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร
10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร

7. อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

         สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่าง ๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ. 2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร 
         พิกัด GPS : 17.261553, 104.155440

10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร

8. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม

        ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม เป็นอาคารเป็นรูปทรงจัตุรมุข 2 ชั้น ประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ชั้นล่าง ตกแต่งเป็นห้องแสดงภาพวาดเกี่ยวกับประวัติของพระอาจารย์ตั้งแต่เกิด ส่วนชั้นบน มีรูปปั้นของท่านในท่านั่งขัดสมาธิ พร้อมเครื่องสักการบูชาที่ตกแต่งสวยงาม และตู้กระจกแสดงเครื่องอัฐบริขารของท่าน บริเวณใกล้เคียงกันมีถ้ำพวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมุจรินทร์องค์ใหญ่ และในบริเวณวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมยังมีสังเวชนียสถานจำลองสถานที่ประสูติ  ตรัสรู้  ปฐมเทศนา และปรินิพพานจากประเทศอินเดียแห่งเดียวในภาคอีสาน 
         พิกัด GPS : 17.265012, 103.451406

 

9. หนองหาร

         เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่กว่า 77,000 ไร่ หรือ 123.2 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด นกน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทย สันนิษฐานว่าหนองหารเกิดจากการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลกอันเนื่องมาจากการถูกชะล้างของชั้นหินเกลือใต้ดินจนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และเกิดการพังทลายยุบตัวลงเป็นหนองน้ำในเวลาต่อมา ตามคติความเชื่อของชาวสกลนคร หนองหารเป็นผลจากการกระทำของพญานาค สืบเนื่องมาจากการกระทำอันผิดทำนองคลองธรรมของชาย-หญิงในตำนานผาแดง นางไอ่ 
         พิกัด GPS : 17.222149, 104.180334

10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร

10. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน

         เป็นชุมชนเล็ก ๆ อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ผืนนาอันกว้างใหญ่และโอบล้อมด้วยผืนป่า คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา มีวิถีชุมชนอันเรียบง่ายที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของที่นี่ อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ ยังเป็นแหล่ง “ย้อมคราม” ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย 
         พิกัด GPS : 17.001397, 103.923646

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%