3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

TourismThailand, 09 Jan 2020
ถูกใจ

ในกรุงเทพมหานคร ยังมีวังอีกหลายแห่งที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ได้
หากมีเวลาว่าง 1 วัน เราแนะนำให้คุณไปเยี่ยมเยือนวังเหล่านี้ 


พระราชวังพญาไท 

3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

ด้วยอายุกว่า 100 ปี พระราชวังพญาไทจึงเป็นสถานที่บันทึกประวัติศาสตร์สำคัญไว้มากมาย ซึ่งสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จทอดพระเนตรการทำนา การปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ โดยสร้างโรงนาขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญด้วย

สมัยต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนพระราชวังพญาไทเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และกลายเป็นที่ประทับของราชวงศ์อีกหลายพระองค์ และได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองจำลองดุสิตธานีขึ้น โดยทดลองระบอบประชาธิปไตยแบบอังกฤษขึ้นมาด้วย ต่อมาวังแห่งนี้ได้เป็นที่ทำการของกองทัพบกด้านการรักษาพยาบาล จนเป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าในปัจจุบัน

สถาปัตยกรรมที่เด่นชัดของพระราชวังพญาไทคือหอคอยสูงของพระที่นั่งพิมานจักรี ซึ่งภายในมีภาพเขียนลวดลายงดงามแบบตะวันตกสวยงาม ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสานระหว่างโรมาเนสก์กับโกธิค พระที่นั่งพิมานจักรีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ภายในชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องเสวย และห้องธารกำนัล ชั้นสองเป็นท้องพระโรงกลางภายในมีเตาผิงตกแต่งแบบยุโรป

พระราชวังแห่งนี้ยังมีอีกหลายอาคารที่สวยงามเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้คนทั่วไปได้โดยไม่เสียค่าเข้าชมด้วย

พระราชวังพญาไท ตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถี สามารถเดินทางได้สะดวก โดยลงที่ BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และเดินมาทางโรงพยาบาลมงกุฎเกล้า

 

เวลาเปิด-ปิด

วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.30 - 13.30 น.

 

เว็บไซต์

http://www.phyathaipalace.org/index.php

 

วังปารุสกวัน

3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

วังปารุสกวัน หรือย่อว่า วังปารุสก์ อีกหนึ่งวังที่สะท้อนประวัติศาสตร์ โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ประทับของจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล 

ในปี พ.ศ. 2473 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจขึ้น โดยรวบรวมวัตถุของกลางเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ใช้ศึกษากันและใช้พื้นที่วังปารุสกวันจัดแสดงให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ โดยมีอาคารจัดแสดง 2 หลัง 

อาคารแรกคือตำหนักสวนจิตรลดา ซึ่งเดิมเป็นของที่ประทับของรัชกาลที่ 6 ก่อนเสด็จขึ้นครองราช ภายในตำหนักแสดงประวัติภายในวังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 

อาคารถัดมาคืออาคารกระจก เป็นอาคาร 2 ชั้นที่แสดงประวัติศาสตร์ของตำรวจตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเรื่องราวของสถาบันกษัตริย์กับตำรวจไทยด้วย ปัจจุบันวังปารุสกวันเปิดให้เข้าชมได้ฟรี ซึ่งวังปารุสกวันตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา ใกล้กับบริเวณพระบรมรูปทรงม้า และพระที่นั่งอนัตสมาคม

3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

เวลาเปิด-ปิด

วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

รอบการบรรยาย 3 รอบ/วัน

- รอบที่ 1 เวลา 10.30 - 12.00 น.

- รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 14.30 น.

- รอบที่ 3 เวลา 14.30 - 16.30 น.
 

เว็บไซต์

https://saranitet.police.go.th/museum/

 

วังสวนผักกาด

3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

วังสวนผักกาด เป็นที่พำนักของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ เสด็จในกรมฯ และ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร (เทวกุล) โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเพื่อพักผ่อนในวันหยุด

ปัจจุบันวังสวนผักกาดได้เปิดให้เป็นพิพิธภัฒฑ์บุคคลภายนอกเข้าชม โดยประกอบเป็นเรือนไทยโบราณ 8 หลังจัดแสดงศิลปะและวัตถุโบราณของทั้งชาติไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมากที่เสด็จในกรมฯ ทรงรวบรวมไว้ อาทิ เรือนไทยหลังที่ 1 ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือนไทยหลังที่ 2 จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของเสด็จในกรมฯ เช่น ตลับงาช้าง ขวดน้ำหอมจากต่างประเทศ เป็นต้น

คุณสามารถเดินทางด้วย BTS ลงสถานีพญาไททางออก 4 และเดินประมาณ 5 นาที

 

เวลาเปิด-ปิด

ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

 

ค่าเข้าชม

คนไทย 50 บาท

ชาวต่างชาติ 100 บาท

 

เว็บไซต์

http://www.suanpakkad.com/

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%