5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน

5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน

TourismThailand, 09 Jan 2020
ถูกใจ

         ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและศึกษาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ในไทยถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจ วันนี้เราเลยอยากแนะนำ 5 พิพิธภัณฑ์สุดฮิตที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ควรไปชมสักครั้งในชีวิต แต่จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร หรือ มิวเซียมหลวง 

5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน
5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน

         เป็นพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า ในเขตพระนคร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยา ซึ่งภายในจะมีการจัดแสดงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา และโบราณสถานวังหน้า

ที่อยู่ : ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงละครแห่งชาติ)

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันพุธ-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)

เบอร์โทรศัพท์ : 02 224 1370

 

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) 

5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน
5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน

         เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทยที่เน้นการสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมสยามตั้งอยู่บนนถนนสนามไชย แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 มิวเซียมสยามได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ ด้วยการนำเสนอเรื่องราวความเป็นไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านสื่อผสมและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้เข้าชมที่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยในรูปแบบที่สร้างสรรค์ โดยภายในมิวเซียมสยามจะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 02 225 2777

 

พิพิธบางลำพู 

5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน
5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน

         พิพิธบางลำพูเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมชุมชน ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ แต่เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช) ซึ่งเป็นโรงพิมพ์คุรุสภาและเป็นสถานที่ฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมา กรมธนารักษ์ ได้เข้ามาดำเนินการบูรณะซ่อมแซมให้เป็นพิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนบางลำพู ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่บนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งประยุกต์การแสดงวัตถุและเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนบางลำพูเดิมให้มีความน่าสนใจ โดยภายในมีการออกแบบพื้นที่ในรูปแบบ “ยูนิเวอร์แซล ดีไซน์” เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าชมได้ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือเด็ก นอกจากนี้ยังมีการจัดทำอักษรเบลล์เพื่อผู้พิการทางสายตาอีกด้วย การจัดแสดงพิพิธบางลำพูแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ตามอาคาร 2 หลัง ได้แก่ อาคารปูนรูปตัว L และ อาคารไม้

ที่อยู่ : ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ห้องจัดแสดงชั้น 1 เปิดเวลา 10.00-18.00 น.  โดยสามารถเดินชมได้ด้วยตนเอง

ห้องจัดแสดงชั้น 2 เปิดเข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ 30 นาทีโดยมีเจ้าหน้าที่นำชม รอบแรกเวลา 10.00 น. รอบสุดท้ายเวลา 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-281 0345-51 ต่อ 1223 , 1224

 

นิทรรศรัตนโกสินทร์

5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน

         นิทรรศรัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เป็นอาคาร 4 ชั้น โดยภายในอาคารมีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และความเป็นมา ผ่านห้องจัดแสดงที่ใช้สื่อแสดงสีเสียงเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยประกอบไปด้วย 

 • รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ (Grandeur Rattanakosin) 
 • เกียรติยศแผ่นดินสยาม (The Prestige of the Kingdom) 
 • เรืองนามมหรสพศิลป์ (Remarkable Entertainments) 
 • ลือระบิลพระราชพิธี (Renowned Ceremonies) 
 • สง่าศรีสถาปัตยกรรม (Graceful Architectures) 
 • ดื่มด่ำย่านชุมชน (Impressive Communities) 
 • เยี่ยมยลถิ่นกรุง (Sight-Seeing Highlights) 
 • เรืองรุ่งวิถีไทย (The Colorful Thai Way of Living) 
 • ดวงใจปวงประชา (The Heart and Soul of the Nation) 

ที่อยู่ : 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-621-0044

 

5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน
5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน

         พิพิธภัณฑ์เหรียญ แต่เดิมเป็นอาคารสำนักบริหารเงินตรา ซึ่งต่อมากรมธนารักษ์ได้บูรณะและปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญของเหรียญ ที่มีการแลกเปลี่ยนกันมาตั้งแต่สมัยยุคหินโบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงวิวัฒนาการเหรียญกษาปณ์ไทย เพื่อให้คนเข้าใจประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ผ่านเงินตรา ตั้งแต่สมัยเงินตราฟูนัน จนถึงปัจจุบันด้วย

ที่อยู่ : ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพ

เวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-282-0818

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%