โครงการ Establish Thailand to be Sustainable Tourism Destination

โครงการ Establish Thailand to be Sustainable Tourism Destination

กสต, 07 Apr 2023
ถูกใจ
โครงการ “Establish Thailand to be Sustainable Tourism Destination”

โครงการ “Establish Thailand to be Sustainable Tourism Destination” คือ โครงการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเดินทางสู่จุดหมายนี้ เริ่มต้นจากการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อให้บริการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้เหมาะกับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และผู้ให้บริการด้านการเดินทาง ที่สนใจเริ่มต้นให้บริการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

1. เรียนรู้การดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เข้าร่วม Low-Carbon Tourism Camp (training และ workshop) เพื่อความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการวัด Carbo Footprint  
2. การประเมิน Carbon Footprint 
- รับบริการ การประเมิน Carbon Footprint ของธุรกิจของคุณ 
- เรียนรู้วิธีการคำนวณ Carbon Footprint 
- Workshop การคำนวณ Carbon Footprint โดยใช้ Carbon Management Platform วิธีเฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ 
3. คู่มือลด Carbon Footprint 
รับคู่มือลด Carbon Footprint ที่นำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงและเห็นผล 
4. ประกาศนียบัตรรับรองผู้ประกอบการ จาก ททท. 
ได้รับ Certificate จาก ททท. ว่าคุณคือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการ Establish Thailand to be Sustainable Tourism Destination เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและมาตรฐานในการจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำให้กับธุรกิจท่องเที่ยว 

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกใบสมัคร ผ่าน Google Form (LINK ที่นี่
2. อัพโหลดเอกสารบน Google Drive โดยจะได้รับลิงก์ในอีเมลตอบรับการสมัคร  
3. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
4. เข้าร่วม Low-Carbon Tourism Camp (Training และ Workshop) 
5. รับประกาศนียบัตร 
6. รับผลการคำนวณ Carbon Footprint พร้อมคู่มือลด Carbon Footprint 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

รูปถ่ายหลักฐานบิลการใช้น้ำมัน และไฟฟ้า ทั้ง 12 เดือน ของปี พ.ศ. 2565 (มกราคม-ธันวาคม)   
โดยสามารถแนบเอกสารตอนกรอกใบสมัครผ่าน Google Drive 
ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 21 เมษายน 2566 
ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ‘Establish Thailand’  
(LINK ที่นี่

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%