“จังหวัดลพบุรี” แจ้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ปิดหรืองดให้บริการชั่วคราว

“จังหวัดลพบุรี” แจ้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ปิดหรืองดให้บริการชั่วคราว

TourismThailand, 15 Jan 2021
ถูกใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี แจ้งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ “จังหวัดลพบุรี” ที่ปิดหรืองดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้ 

“จังหวัดลพบุรี” แจ้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ปิดหรืองดให้บริการชั่วคราว

แหล่งท่องเที่ยว 
1. วิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร 
2. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมหาสอน 
3. ตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา 
4. วัดห้วยแก้ว 
5. วัดเขาวงกฎ 
6. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดให้บริการตามปกติ แต่ปิดลานกางเต็นท์ 
7. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง

“จังหวัดลพบุรี” แจ้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ปิดหรืองดให้บริการชั่วคราว

กิจกรรมการท่องเที่ยว 
1. “งด” จัดกิจกรรม รถไฟนำเที่ยวขบวนพิเศษ (รถไฟลอยน้ำ) เส้นทางกรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
2. “เลื่อน” จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564 
3. “เลื่อน” จัดงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทวัดเขาวงพระจันทร์ ประจำปี 2564 (วัดเขาวงพระจันทร์ เปิดตามปกติ)

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%