งดจัดกิจกรรมมาฆบูชาที่พุทธมณฑล พศ. เชิญชวนเวียนเทียนออนไลน์

งดจัดกิจกรรมมาฆบูชาที่พุทธมณฑล พศ. เชิญชวนเวียนเทียนออนไลน์

TourismThailand, 25 ก.พ. 2021
ถูกใจ
งดจัดกิจกรรมมาฆบูชาที่พุทธมณฑล พศ. เชิญชวนเวียนเทียนออนไลน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แจ้งว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้งดการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่จะจัดในวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนและทำบุญออนไลน์แทน 

งดจัดกิจกรรมมาฆบูชาที่พุทธมณฑล พศ. เชิญชวนเวียนเทียนออนไลน์

ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ห่างไกลโควิด รักษาชีวิต รักษาธรรม และฟังเทศน์ออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ได้ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com  

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%