งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565

TourismThailand, 18 Feb 2022
ถูกใจ
งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 “Phetchaburi City of Gastronomy ตำนานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน” ในวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) และลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นแหล่งรวมงานช่างชั้นครูของประเทศหลายแขนง ดังปรากฏในงานด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งโบราณสถาน พระราชวังและพระอารามต่าง ๆ  

จากความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ในปี 2564 ที่ผ่านมา องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หรือ Phetchaburi City of Gastronomy จังหวัดเพชรบุรี จึงกำหนดจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) และลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ Theme “Phetchaburi City of Gastronomy ตำนานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน” โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดเป็นสำคัญ

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565
งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565
งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565
งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565
งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565

ที่มา : ข้อมูลและภาพจากเฟซบุ๊ก TAT Phetchaburi @tatphetfanpage  
 

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%