ประจวบฯ แจ้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ปิดหรืองดให้บริการชั่วคราว

ประจวบฯ แจ้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ปิดหรืองดให้บริการชั่วคราว

TourismThailand, 24 ม.ค. 2021
ถูกใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ แจ้งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใน "จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ที่ประกาศปิดหรืองดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้

ประจวบฯ แจ้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ปิดหรืองดให้บริการชั่วคราว
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%