กำหนดการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แหล่ง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แหล่ง จังหวัดเชียงใหม่

TourismThailand, 03 เม.ย. 2023
ถูกใจ

กำหนดการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่ (ตามฤกษ์มงคลปฏิทินล้านนา) 
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 16 เมษายน 2566 จังหวัดเชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 (วันเปิกใจ้ : วันมหาสิทธิโชค) : พิธีอัญเชิญ/บวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
17.09 น. – วัดป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ (แห่งที่ 1) 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 (วันร้วงเหม้า วันพืชดอก : วันหัวเรียงหมอน) : พิธีอัญเชิญ/บวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
09.09 น. – วัดพุทธเอ้น อำเภอแม่แจ่ม (แห่งที่ 2) 
14.09 น. – อ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (สูงสุดประเทศไทย) (แห่งที่ 3) 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 (วันเต่าสี : วันสิทธิโชค) : พิธีอัญเชิญ/บวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
09.09 น. – ขุนน้ำแม่ปิง อุทยานแห่งชาติผาแดง อำเภอเชียงดาว (แห่งที่ 4) 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 (วันก่าใส้ : วันสุพัก) : พิธีอัญเชิญ/บวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
09.09 น. – วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง (แห่งที่ 5) 

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 (วันเมืองเร้า : วันหัวเรียงหมอน) : พิธีอัญเชิญ/บวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
09.09 น. – วัดผาลาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ (แห่งที่ 6) 
09.09 น. – วัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ (แห่งที่ 7) 
14.09 น. – วัดดับภัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ (แห่งที่ 8) 
14.09 น. – วัดเจดีย์เหลี่ยม เมืองเก่าเวียงกุมกาม อำเภอสารภี (แห่งที่ 9) 

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 (วันสิทธิโชค) : พิธีหุงน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์* 
09.09 น. – พิธีหุงน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่  
19.19 น. – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 : ขบวนแห่อัญเชิญน้ำทิพย์นมัสการพระพุทธสิหิงค์ 
17.00 – 18.30 น. ขบวนแห่ “ไหว้สาจุมสะหรีน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง” เส้นทางช่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566
07.00 – 09.00 น. กิจกรรม “ตักบาตรโชติกา สรงน้ำทิพย์ห่มผ้ามหาเจดีย์” ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 

ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2566 : แจกจ่าย “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566” จำนวน 9 จุด ได้แก่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร/วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร/วัดโลกโมฬี/วัดบุพพาราม/วัดป่าแดด/วัดดับภัย/ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์/ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่/ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 

*หมายเหตุ : กำหนดการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์, พิธีหุงน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นไปตามฤกษ์มงคลปฏิทินล้านนา 
การแต่งกาย : วันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 ชุดประกอบพิธีโทนขาว/ครีม 
                      วันที่ 12 เมษายน 2566 และวันที่ 15 เมษายน 2566 ชุดล้านนา/ผ้าพื้นเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%