Thailand Pass ปิดรับการลงทะเบียนเข้าประเทศไทย

Thailand Pass ปิดรับการลงทะเบียนเข้าประเทศไทย

TourismThailand, 21 ธ.ค. 2021
ถูกใจ
Thailand Pass ปิดรับการลงทะเบียนเข้าประเทศไทย

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%