สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 12

สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 12

TourismThailand, 27 May 2020
ถูกใจ

The ShellSea Krabi (Kinnari Gold Award สาขา Luxury Hotel)

separate line

ชุมชนเกาะกลาง โดย บริษัท อันดากระบี่ซีทัวร์ จำกัด (Kinnari Award สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้)

separate line

Dusit Thani Krabi beach Resort (Kinnari Gold Award สาขา Resort)

separate line

RAYAVADEE (Kinnari Award สาขา Resort)

separate line

Deevana Plaza Krabi Aonang (Kinnari Award สาขา Location Hotel)

separate line

วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์(หน้าทับ)(Kinnari Award สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน)

separate line

Laemsak Tourism Community (Kinnari Gold Award สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน)

separate line

Wareerak Hot Spring Spa (Kinnari Award สาขา Spa)

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%