บอกเล่าประวัติศาสตร์ผ่านภาพจิตรกรรม

บอกเล่าประวัติศาสตร์ผ่านภาพจิตรกรรม

catagory icon image | 
TourismThailand, 27 ก.ค. 2023
ถูกใจ

 อนุสรณ์สถานแห่งชาติขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตอนพิเศษ "ประวัติศาสตร์บอกเล่า..ผ่านภาพปริทัศน์" เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารและการออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ร้อยเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ กว่าจะเป็นชาติไทยในปัจจุบัน และนับว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติอีกแห่งหนึ่ง  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา  เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) และเป็นผู้ควบคุมการวาดและระบายสีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารภาพปริทัศน์ หรืออาคารภูมินิทรรศน์ ๒ มาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ 

คณะผู้ออกแบบดำเนินการอกกแบบให้ภาพเขียนจิตรกรรมทั้งหมดมีความต่อเนื่องกันไปเป็นภาพเดียวตลอดความยาว 90 เมตรของผนัง โดยเริ่มจากจุดหนึ่งหมุนไปบรรจบกับอีกจุดหนึ่งโดยมิได้มีการขาดตอน ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่ละยุค ซึ่งจะมีลัฏษณะของภาพจิตรกรรมในยุคสมัยนั้นๆ ทั้งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในรั้วในวังและชาวบ้านทั่วไป เน้นรายละเอียดทั้งการแต่งกาย และอาคารบ้านเรือน 

"อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พร้อมเปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการต่างๆ โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน “ยกเว้นวันจันทร์และวันพุธ” ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม"

separate line
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%