งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว

TourismThailand, 11 ก.พ. 2022
ถูกใจ
งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับอำเภอวังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกเบญจมาศบานหลากสีสัน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี ใน "งานเบญจมาศบานในม่านหมอก" (The Season Of Love @ Wangnamkhiao) วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว
งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว
งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว

กิจกรรมภายในงานมีแปลงดอกเบญจมาศหลากสีสันตระการตา การประกวดและจำหน่ายดอกเบญจมาศ แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ  การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว
งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  
โทรศัพท์ 0 4421 3666 (ในเวลาราชการ)  
หรือเฟซบุ๊ก @TATNakhonratchasima

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว
งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว
งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%