backgound image pattern

บึงกาฬ

ไฮไลท์
 • ภูลังกา
 • ภูทอก
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
 • บึงโขงหลง
 • แก่งอาฮง หรือ สะดือแม่น้ำโขง

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว (Bueng Kan Attraction) หลายรูปแบบ มีน้ำตก ภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บึงกาฬเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นให้เป็นจังหวัดได้ไม่นาน นับเป็นจังหวัดใหม่ที่น่าสนใจ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม

 

จังหวัดบึงกาฬ แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า

 

สถานที่ท่องเที่ยว (Bueng Kan Travel Guide)

 • ภูลังกา บนภูลังกา เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุภูลังกา
 • ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ซึ่งเป็นภูเขาหินทราย ประกอบด้วย ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย มีพุทธวิหาร และสามารถเดินชมทัศนียภาพสวยงามรอบ ๆ ภูทอก
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีจุดชมวิวสวยๆ และน้ำตกอีกหลายแห่ง อย่างเช่น น้ำตกเจ็ดสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดบึงกาฬ น้ำตกถ้ำพระ น้ำตกถ้ำฝุ่น
 • บึงโขงหลง และ หาดคำสมบูรณ์ บึงโขงหลงคือทะเลสาบขนาดใหญ่ ในช่วงหน้าหนาวน้ำลด จะมีหาดทรายที่เรียกกันว่าหาดคำสมบูรณ์ ซึ่งให้บรรยากาศคล้ายริมทะเล จึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบึงกาฬ
 • แก่งอาฮง หรือ สะดือแม่น้ำโขง เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขง ใกล้ ๆ มีวัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งมีโบสถ์หินอ่อนสวยงาม และเป็นที่ประดิษฐาน”พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” ซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองลักษณะคล้ายกับพระพุทธชินราช
 • หนองกุดทิง  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยสัตว์น้ำกว่า  ๒๕๐  สายพันธุ์  ปลาที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใดในโลก  ๒๐  สายพันธ์ พืชน้ำกว่า ๒๐๐ ชนิด นกพันธุ์ต่าง ๆ กว่า  ๔๐  ชนิด  และเป็นที่ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่กว่า ๒,๐๐๐  ครัวเรือน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ (พื้นที่แรมซาร์) สำคัญของโลก
 • ตลาดลาว  เป็นตลาดนัดของอำเภอเมืองบึงกาฬ มีเฉพาะวันอังคารและวันศุกร์ ที่เรียกว่าตลาดลาวเนื่องจากมีแม่ค้าจากฝั่งลาวนำของมาขายเป็นจำนวนมากทั้งพืชผัก อาหารแห้ง และอาหารสด
 • วัดสว่างอารมณ์  (วัดถ้ำศรีธน) ตั้งอยู่บริเวณลานหินเนินเขา ร่มรื่นด้วยต้นไม้และลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน บริเวณใต้โขดหินใหญ่ ภายในวัดประดิษฐานพระนอน ส่วนบนโขดหินมีอุโบสถทรงระฆังคว่ำ หากขึ้นไปถึงด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลจนถึงฝั่งลาว

 

อาหารและเครื่องดื่ม

จังหวัดบึงกาฬมีอาหารชวนชิมหลากหลายเมนู ทั้งอาหารไทย อาหารอีสาน และเนื่องจากอยู่ติดแม่น้ำโขง เมนูที่แนะนำจึงเป็นเมนูปลาแม่น้ำต่างๆ ทั้งทอด นึ่ง แกง ผัด ต้มยำ ฯลฯ

 

ช้อปปิ้ง

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านสะง้อ ๑๐๙  หมู่ ๒ บ้านสะง้อ ตำบลหอคำ โทร. ๐๘ ๔๒๔๒ ๒๕๒๔, ๐๘ ๙๕๗๕ ๓๖๔๙  ( จำหน่ายผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ )

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ     ติดต่อคุณประเนียร ทีหอคำ   โทร.๐๘๕๐๐๗๔๖๐   (  จำหน่ายลูกหยียักษ์แม่ประเนียร)

(หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า OTOP สามารถติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ)

 

ข้อมูลที่พัก

จังหวัดบึงกาฬมีโรงแรม (bueng kan hotels) และรีสอร์ตหลายแห่ง โดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงจะมีรีสอร์ตมากเป็นพิเศษ 

สำรวจ บึงกาฬ

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง