#คีรีวง

7 matching results
See & Do
ชุมชนบ้านคีรีวง
เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า "สวนสมรม"

Event
วิ่งสายชิว "สมรมรัน"
คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Article
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.นครศรีธรรมราช
จุดเช็คอินห้ามพลาด จ.นครศรีธรรมราช

Event
งานประเพณีลากพระทางน้ำ ลานสกา
บริเวณคลองคีรีวง ข้างวัดพัทธเสมา หมู่ 5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

Article
Green Season #เที่ยวหมู่บ้านหน้าฝน
12 หมู่บ้านน่าเที่ยว Green Season