#ธนบุรี

21 matching results
See & Do
ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)
เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูก ย่านฝั่งธนบุรี มีพันธุ์ไม้นานาชนิด อุปกรณ์จัดสวน และสินค้าต่างๆ มากมาย

See & Do
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ รักชาติและเสียสละ เมื่อครั้งพระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี

See & Do
วัดหงษ์ปทุมาวาส
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตำบลบางปรอก ใกล้กับตลาดสดเทศบาล เป็นวัดที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพหนีพม่ามาไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี

See & Do
ชุมชนกุฎีจีน
ชุมชนกุฎีจีน (บ้างก็เรียก กะดีจีน) เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ขนาดเล็กตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี สถานที่แห่งนี้รวมเอาชุมชนผู้นับถือพุทธ คริสต์ และอิสลาม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี

See & Do
วัดใหญ่จอมปราสาท
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตร สามารถเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ) บริเวณกิโลเมตรที่ 31 เชิงสะพานท่าจีน เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 400 ปี