#นครราชสีมา

33 matching results
See & Do
สถานีวิจัยลำตะคอง
พื้นที่ของสถานีวิจัยลำตะคอง ค่อนข้างกว้าง จุดเข้าชมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) พื้นที่การศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร และที่พัก มีระยะทางห่างกันประมาณ 200-500 เมตร...

See & Do
สวนสัตว์นครราชสีมา
อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 304(นครราชสีมา-ปักธงชัย) ระยะทาง 18 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ทางหลวงหมายเลข 2310) อีกประมาณ 1 กิโลเมตร หากเดินทางรถโดยสารจากตัวเมืองสามารถใช้บริการรถปรับอากาศสาย 1415...

See & Do
ผาเสด็จ
เป็นหน้าผาที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาประทับเมื่อคราวสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา

See & Do
ปราสาทเมืองเก่า
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมขอมในอดีตที่พบในเขตนครราชสีมา มีร่องรอยโบราณสถานหลงเหลือให้เห็น 3 แห่งด้วยกันคือ ปราสาทโนนกู่ ปราสาทเมืองแขก ปราสาทเมืองเก่า การเดินทางจากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-สระบุรี) ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 221-222...

Destination
นครราชสีมา
นครราชสีมา หรือ โคราช (Korat Thailand) เป็นจังหวัดที่กล่าวได้ว่าเจริญที่สุดของภาคอีสาน ในด้านประเพณีวัฒนธรรมก็มีความน่าสนใจไม่น้อย มีเพลงพื้นบ้านที่เรียกว่าเพลงโคราช ด้านประวัติศาสตร์นั้นจังหวัดนครราชสีมาก็มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยมาก...

Food
มิดวินเทอร์ กรีน
มิดวินเทอร์ กรีน (Midwinter Green) เป็นร้านอาหารในบรรยากาศสวยหรูของปราสาทหลังงามสีขาวสไตล์ยุโรปเหนือ เมื่อเข้ามารับประทานอาหารที่นี่ ลูกค้าจะรู้สึกราวกับเป็นเจ้าหญิงแห่งปราสาทนี้เลยทีเดียว ร้านแห่งนี้ยังนับว่าเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดบนเขาใหญ่...