#น้ำตก

898 matching results
Article
หาวันว่าง 3 วัน 2 คืน จะพาไปเที่ยวหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย! จ.นครศรีธรรมราช
“นครศรีธรรมราช” จังหวัดท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของดินแดนภาคใต้ของประเทศไทย กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์สำคัญคู่เมือง สัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

See & Do
น้ำตกตาดเหือง
แวะน้ำตกพรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว น้ำตกตาดเหือง

See & Do
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
ภายในบริเวณอุทยานฯ มีน้ำตกหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกสามหลั่น เป็นลานหินกว้างเรียงซ้อนกันเป็นสามชั้นมองดูคล้ายบันได ซึ่งเป็นที่มาของชื่อน้ำตก

See & Do
สวนรุกขชาติซับชมภู
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีพื้นที่ 180 ไร่ เป็นแหล่งความรู้ทางพฤกษศาสตร์มีทั้งป่าเบญจพรรณ สมุนไพรนานาชนิด ภายในสวนรุกขชาติตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม มีน้ำตก 3 แห่ง ได้แก่ น้ำตกหินงาม น้ำตกไทรงาม และน้ำตกธารงาม

See & Do
น้ำตกทุ่งนาเมือง
น้ำตกทุ่งนาเมือง" เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝน อยู่ห่างจาก "น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกรู ,น้ำตกลงรู ,น้ำตกลอดรู )" เพียงแค่ประมาณ 2 กม. บางครั้งชาวบ้านในพื้นที่ก็เรียก "น้ำตกทุ่งนาเมือง" ว่า...

See & Do
น้ำตกห้วยแก้ว
น้ำตกตามธรรมชาติที่สวยงามและใกล้ตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร น้ำตกขนาดเล็กสูงประมาณ 10 เมตร

Food
ก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากชามกะลา
ก๊วยเตี๋ยวน้ำตก, เครื่องดื่ม

See & Do
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ มีชื่อเรียกตามชาวบ้านว่า น้ำตกปากรอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สภาพทั่วไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงาม

See & Do
น้ำตกปลาบ่า
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านตาดสาน และ อ.ภูเรือมากนัก จึงเป็นที่นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกตาดสาน หรือน้ำตกปลาบ่าก็ได้

Food
ก๋วยเตี๋ยวเรือโกอู๋
ก๋วยเตี๋ยวหมู เนื้อเปื่อย ลูกชิ้น น้ำตก

See & Do
น้ำตกห้วยหลวง
น้ำตกห้วยหลวง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย โดยไฮไลท์ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอุทยานก็คงเป็น "น้ำตกห้วยหลวง" น้ำตกที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่า "น้ำตกบักเตว" น้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำธารห้วยหลวง ที่อยู่เลยที่ทำการ...