#ภูเขา

178 matching results
See & Do
ภูเขาหญ้า
ภูเขาหัวล้านที่สลับทับซ้อนกันไปตามแนวเขา และสีของหญ้าจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เช่น ช่วงฤดูฝน จะเป็นสีเขียว ฤดูร้อน จะเป็นสีน้ำตาล

See & Do
วัดภูเขาแก้ว
อยู่บนเนินเขา ตามทางหลวงหมายเลข 217 ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 44 กิโลเมตร