#วัดโพธิ์ชัย

7 matching results
See & Do
วัดโพธิ์ชัย
เป็นพระอารามหลวง ที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อพระใส" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย

Event
งานมหาสงกรานต์อีสาน - หนองคาย
ณ บริเวณวัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

Event
งานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2564 จังหวัดหนองคาย
วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

See & Do
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (วัดบ้านก้อม)
ตั้งอยู่บ้านเสมาตรงข้ามกับทางเข้าเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นวัดเก่าที่ชาวบ้านได้นำใบเสมาหินที่ขุดพบมารวบรวมไว้จำนวนมาก มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสาน

Article
10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย
หนองคาย ดินแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง โดดเด่นทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ

Article
นคราธานี
มูให้เฮง มูให้ปัง กับ สถานที่แนะนำในเส้นทาง "นคราธานี