#สิริมงคล

146 matching results
See & Do
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองปัตตานีและนักท่องเที่ยวจะพากันไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเสมอ

See & Do
วนอุทยานพนมสวาย
เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวสุรินทร์มาแต่โบราณ ผู้มาเยือนจะได้เคาะระฆังพันใบและสักการะเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาเพื่อความเป็นสิริมงคล

See & Do
วัดโบสถ์
อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองปราจีนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ภายในวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ ประดิษฐานเรียงรายไปตามริมแม่น้ำ คือ พระพุทธรูปปางลีลา พระนามว่า "พระสิริมงคลนิมิต"

Event
กิจกรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

Event
ดีปาวลี เฟสติวัล
อ.สะเดา จังหวัดสงขลา

Event
กิจกรรมเดิน – วิ่ง ราตรีเมืองคอน
สะพานนครน้อย หน้าสนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Event
เดิน-วิ่งข้ามปี ราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สะพานนครน้อย สนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Event
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดสวนดอกพระอารามหลวง รวมถึงวัดใกล้บ้านและที่พักในจังหวัดเชียงใหม่

Event
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง
ศาลเจ้าทั่วอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Event
งานลอยกระทงสี จุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบวิหาร
วัดไทรอารีรักษ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Event
งานลอยกระทงสี จุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบวิหาร
วัดไทรอารีรักษ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี