#อุตรดิตถ์

28 matching results
Event
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

See & Do
หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
เป็นศูนย์รวมโบราณวัตถุที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าและเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์

Destination
อุตรดิตถ์
เมื่อพูดถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ หลายคนจะนึกถึงตำนานเล่าขานเรื่องเมืองลับแล ซึ่งปัจจุบันซุ้มประตูเมืองกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กยอดนิยมของจังหวัด และยังมีพระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียวัตถุสำคัญคู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนของดีขึ้นชื่ออย่างขนมเทียนเสวย ลางสาด...

Article
ขึ้นภูนอนดูดาว ณ ภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์
เดินชมธรรมชาติ ตามหา “ดอกหงอนนาค” ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ ฟินสายหมอกในยามเช้า นอนนับดาวเพลิน ๆ ในตอนกลางคืน

See & Do
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ครอบคลุมพื้นที่ในเขต อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงตามแนวชายแดนไทย-ลาว บริเวณที่สูงที่สุดคือ ยอดภูสอยดาว

Event
เทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์
สนามพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

See & Do
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ รักชาติและเสียสละ เมื่อครั้งพระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี ท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2316 พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย...

Event
ประเพณีอัฐมีบูชา(ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง)
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์