#เกาะช้าง

32 matching results
See & Do
แหลมช้างน้อย
เกาะช้างน้อยและแหลมช้างน้อย ปลายแหลมเล็กๆ ทางด้านเหนือของเกาะช้าง

See & Do
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
หมู่เกาะช้างเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณเกาะช้างเหมาะแก่การพักผ่อนคือไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป สำหรับอิทธิพลจากมรสุมนั้น เกาะช้างได้รับอิทธิพลทั้งจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้...

Shop
ร้านเจ๊น้อย
ปลาเค็ม กุ้งแก้ง ปลาหมึก กะปิเกาะช้างแท้ ปลาหวาน น้ำปลา และของฝากจากทะเลทุกชนิด

See & Do
เกาะช้างน้อย
ปลายแหลมเล็ก ๆ ทางด้านเหนือของเกาะช้าง บริเวณท้องน้ำระหว่างแหลมช้างน้อยกับเกาะช้างน้อย เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นชมปะการัง

Article
หมู่เกาะรัง อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง จังหวัดตราด
ชมความงดงามของธรรมชาติบน “หมู่เกาะรัง” สัมผัสน้ำทะเลใส หาดทรายขาว ชมแนวปะการังและโขดหินใต้น้ำ ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง จังหวัดตราด