#เมืองน่าน

27 matching results
Food
ครัวเมืองน่าน
อาหารภาคเหนือ

Event

Event

Shop
บ้านทนันไชย
บ้านทนันไชย เป็นร้านจำหน่ายของฝากเมืองน่านจัดจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรม ประจำท้องถิ่น ผ้าทอโบราณ และของที่ระลึกในจังหวัดน่าน

Event
งานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่านประจำปี 2564
เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน

Event
งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำ 2564
ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

See & Do
วัดพญาวัด
ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ก่อนข้ามสะพานเข้าเมืองน่าน มีทางแยกซ้ายมือเข้าทางหลวงหมายเลข 1025 เข้าไปประมาณ 300 เมตร

See & Do
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
อยู่ที่ถนนผากอง ตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำ ใกล้กับวัดภูมินทร์ เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน เดิมเป็น "หอคำ"

See & Do
แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก
บริเวณบ้านบ่อสวกนี้ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบภาชนะดินเผาที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองน่าน มีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตเครื่องเคลือบภาชนะดินเผาเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเอง