#เมืองน่าน

29 matching results
Food
ครัวเมืองน่าน
อาหารภาคเหนือ

Event

Event
งานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่าน
ณ ถนนด้านหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Shop
บ้านทนันไชย
บ้านทนันไชย เป็นร้านจำหน่ายของฝากเมืองน่านจัดจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรม ประจำท้องถิ่น ผ้าทอโบราณ และของที่ระลึกในจังหวัดน่าน

Event

Event
งานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่านประจำปี 2564
เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน

See & Do
วัดพญาวัด
ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ก่อนข้ามสะพานเข้าเมืองน่าน มีทางแยกซ้ายมือเข้าทางหลวงหมายเลข 1025 เข้าไปประมาณ 300 เมตร

Event
งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำ 2564
ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

See & Do
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
อยู่ที่ถนนผากอง ตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำ ใกล้กับวัดภูมินทร์ เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน เดิมเป็น "หอคำ"